Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

„Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”

Projekt Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat, Beneficjent Wiodący: Stowarzyszenie „Procarpathia”, partnerzy projektu: Województwo Podkarpackie, Centrum Rozwoju Regionalnego (obwód lwowski, Ukraina) Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpacki – Ukraina, Departament TurystykiLwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Agencja rozwoju regionalnego i współpracy transgranicznej "Zakarpacie" (Obwód Zakarpacki, Ukraina), Urząd miasta Kolochava (obwód zakarpacki, Ukraina), jednostka Lwowskiej Rady Obwodowej "Zarząd rezerwatu historyczno-kulturalnego "Tustan "(obwód lwowski, Ukraina), Organizacja pozarządowa "Centrum społeczne Etalon" (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina), Rada okręgowa w Kosowie (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina, Wschodnioeuropejska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu (województwo podkarpackie, Polska). Przyznane dofinansowanie: 1 376 340 euro, okres realizacji: 24 miesiące.
Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, zwyczajów, muzyki, architektury) poprzez konkretne działania: rozwój współpracy transgranicznej w zarządzaniu kulturą i historią, stworzenie sieci organizacji, które podejmują działania w tym zakresie, promowanie wiedzy o regionalnych tradycjach, praktykach i działaniach mających na celu przywrócenie umiejętności rzemieślniczych oraz poprzez podnoszenie kompetencji wybranych społeczności lokalnych w zarządzaniu kulturą regionu. Dzięki projektowi możliwe będzie stworzenie Centrum (Karpackiej Rozety) służącej promowaniu dziedzictwa Karpat, wypracowaniu wspólnej polityki w zakresie zarządzania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego na poziomie regionalnym i lokalnym, zwiększeniu wiedzy o lokalnych społecznościach.

Więcej: http://procarpathia.pl/pl/projekty/miedzynarodowe_realizowane/swiat_karpackich_rozet_/o_projekcie/

Wiecej informacji oraz dostęp do wczesniejszych artykułów dostępne pod linkiem: https://podkarpackie.pl/index.php/turystyka/projekty-pbu/karpackie-rozety

17 

 

 W dniach 28.02-02.03.2020 roku odbyła się druga wyprawa badawcza o charakterze etnograficzno-kulturowym na terenie karpackiej części województwa podkarpackiego.

W ramach wyprawy grupa 12 uczestników poznała miejsca zlokalizowane na objętym projektem obszarze związane z kulturą karpacką, w tym rzemiosło, architektura oraz pozostałe twórczości wpisujące się tematycznie w problematykę dziedzictwa Karpat. W ramach wizyty m.in. zwiedzono Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku; Uniwersytet Ludowy Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej; cerkwie wpisane na listę UNESCO w Turzańsku i Smolniku; Galerię nad Berehami; pawilon wystawowy, pokazową zagrodę bieszczadzkich żubrów i plenerowe muzeum wypału węgla drzewnego w Mucznem oraz Zachowawczą Hodowlę Konia Huculskiego w Wołosatem. Ponadto, w ramach przejścia terenowego, zdobyto Połoninę Wetlińską wraz z  kultową Chatką Puchatka oraz Tarnicę. Na koniec miała miejsce wizyta u bieszczadzkiego artysty, rzeźbiarza Adama Glinczewskiego.

Podczas wizyty zebrano materiał (filmowy, fotograficzny, dźwiękowy i tekstowy) dokumentujący, który po opracowaniu, zostanie wykorzystany w programowej działalności Polsko – Ukraińskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ROZETA i na stronie www.

Tekst: Monika Maślanka-Preneta

Zdjęcia: Monika Maślanka-Preneta, Paweł Rut

 

Back to top