Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

„Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”

Projekt Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat, Beneficjent Wiodący: Stowarzyszenie „Procarpathia”, partnerzy projektu: Województwo Podkarpackie, Centrum Rozwoju Regionalnego (obwód lwowski, Ukraina) Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpacki – Ukraina, Departament TurystykiLwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Agencja rozwoju regionalnego i współpracy transgranicznej "Zakarpacie" (Obwód Zakarpacki, Ukraina), Urząd miasta Kolochava (obwód zakarpacki, Ukraina), jednostka Lwowskiej Rady Obwodowej "Zarząd rezerwatu historyczno-kulturalnego "Tustan "(obwód lwowski, Ukraina), Organizacja pozarządowa "Centrum społeczne Etalon" (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina), Rada okręgowa w Kosowie (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina, Wschodnioeuropejska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu (województwo podkarpackie, Polska). Przyznane dofinansowanie: 1 376 340 euro, okres realizacji: 24 miesiące.
Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, zwyczajów, muzyki, architektury) poprzez konkretne działania: rozwój współpracy transgranicznej w zarządzaniu kulturą i historią, stworzenie sieci organizacji, które podejmują działania w tym zakresie, promowanie wiedzy o regionalnych tradycjach, praktykach i działaniach mających na celu przywrócenie umiejętności rzemieślniczych oraz poprzez podnoszenie kompetencji wybranych społeczności lokalnych w zarządzaniu kulturą regionu. Dzięki projektowi możliwe będzie stworzenie Centrum (Karpackiej Rozety) służącej promowaniu dziedzictwa Karpat, wypracowaniu wspólnej polityki w zakresie zarządzania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego na poziomie regionalnym i lokalnym, zwiększeniu wiedzy o lokalnych społecznościach.

Więcej: http://procarpathia.pl/pl/projekty/miedzynarodowe_realizowane/swiat_karpackich_rozet_/o_projekcie/

Wiecej informacji oraz dostęp do wczesniejszych artykułów dostępne pod linkiem: https://podkarpackie.pl/index.php/turystyka/projekty-pbu/karpackie-rozety

    001

 

W dniach 7-9.02.2020 r., w pensjonacie „Sokolisko” w Wysoczanach, odbyły się pierwsze trzydniowe warsztaty rękodzielnicze dla grupy dziesięciu uczestników.

Na terenie siedziby Fundacji "Wykuci w Ogniu" (w miejscowości Mokre) uczestnicy poznali techniki z zakresu kowalstwa artystycznego, w tym: właściwości cieplnych metali, zapoznanie z podstawowymi narzędziami kowalskimi, naukę rozpalania ogniska kowalskiego, naukę podstawowych technik kowalskich, zdobnictwa oraz techniki i umiejętności kowalskie w wykonaniu instruktorów, czy nagrzewanie materiału i określanie temperatur za pomocą barw żaru. Każdy z uczestników pod opieką instruktorów wykonał drobne przedmioty ozdobne tradycyjnymi technikami kowalskimi, a cała grupa wspólnie wykonała kutą rozetę karpacką. W drugiej części warsztatów odbyły się zajęcia z karpackiej biżuterii koralikowej, w ramach których prowadząca Ewelina Matusiak-Wyderka przedstawiła prezentację multimedialną dotyczącą dziedzictwa karpackiej biżuterii koralikowej, omówiła technikę siatkową jako najczęściej stosowaną w wyrobach karpackich. Uczestnicy wykonali bransoletki za pomocą ww. techniki oraz naszyjniki siatkowe na wzór dawnych sylianek.

Prowadzący warsztaty:

Agnieszka i Filip Pasek – kowalstwo https://www.kuznia-skarbow.pl

Ewelina Matusiak-Wyderka – biżuteria karpacka http://www.pracownia-miodosytnia.pl

Tekst: Monika Maślanka-Preneta

Zdjęcia: Monika Maślanka-Preneta, Paweł Rut, Iga Cichoń, Katarzyna Cyran-Zawadzka, Katarzyna Kotowska, Lidia Widak

 

Back to top