Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

„Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”

Projekt Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat, Beneficjent Wiodący: Stowarzyszenie „Procarpathia”, partnerzy projektu: Województwo Podkarpackie, Centrum Rozwoju Regionalnego (obwód lwowski, Ukraina) Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpacki – Ukraina, Departament TurystykiLwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Agencja rozwoju regionalnego i współpracy transgranicznej "Zakarpacie" (Obwód Zakarpacki, Ukraina), Urząd miasta Kolochava (obwód zakarpacki, Ukraina), jednostka Lwowskiej Rady Obwodowej "Zarząd rezerwatu historyczno-kulturalnego "Tustan "(obwód lwowski, Ukraina), Organizacja pozarządowa "Centrum społeczne Etalon" (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina), Rada okręgowa w Kosowie (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina, Wschodnioeuropejska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu (województwo podkarpackie, Polska). Przyznane dofinansowanie: 1 376 340 euro, okres realizacji: 24 miesiące.
Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, zwyczajów, muzyki, architektury) poprzez konkretne działania: rozwój współpracy transgranicznej w zarządzaniu kulturą i historią, stworzenie sieci organizacji, które podejmują działania w tym zakresie, promowanie wiedzy o regionalnych tradycjach, praktykach i działaniach mających na celu przywrócenie umiejętności rzemieślniczych oraz poprzez podnoszenie kompetencji wybranych społeczności lokalnych w zarządzaniu kulturą regionu. Dzięki projektowi możliwe będzie stworzenie Centrum (Karpackiej Rozety) służącej promowaniu dziedzictwa Karpat, wypracowaniu wspólnej polityki w zakresie zarządzania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego na poziomie regionalnym i lokalnym, zwiększeniu wiedzy o lokalnych społecznościach.

Więcej: http://procarpathia.pl/pl/projekty/miedzynarodowe_realizowane/swiat_karpackich_rozet_/o_projekcie/

Wiecej informacji oraz dostęp do wczesniejszych artykułów dostępne pod linkiem: https://podkarpackie.pl/index.php/turystyka/projekty-pbu/karpackie-rozety

    W ramach projektu pt. „Świat Karpackich Rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”, w dniach od 28 lutego do 2 marca 2020r. organizowana jest druga wyprawa badawcza na terenie karpackiej części województwa podkarpackiego r. Podczas objazdu grupa odwiedzi osoby z regionu specjalizujące się w kultywowaniu karpackich tradycji oraz miejsca kształtujące kulturowy krajobraz regionu.

Celem objazdu jest zebranie materiału na temat odwiedzanych miejsc i osób, tj. teksty dziennikarskie (krótka historia danej osoby/twórcy i jego pracowni, prac, otoczenia w którym pracuje, jego dokonania), fotografie, materiał filmowy, materiał dźwiękowy, opisy krajoznawcze i etnograficzne odwiedzanych miejsc.

Osoby specjalizujące się w tworzeniu tego rodzaju materiałów mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w bezpłatnym objeździe. W zgłoszeniu należy podać rodzaj materiału, który uczestnik zobowiązuje się do wytworzenia podczas objazdu i który nieodpłatnie przekazany zostanie partnerom projektu. Materiał ten wykorzystany zostanie w mającym powstać w ramach projektu Karpackim Centrum Twórczości i Rzemiosła w Bystrem k. Baligrodu oraz na stronach www.

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia 26.02.2020 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń wyłoniona zostanie grupa uczestników objazdu, która otrzyma szczegółowy program wyprawy.

Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z uczestnictwem.

Back to top