Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg CE LOGO

Podczas konferencji kończącej projektu REIF przeanalizowane zostaną obowiązujące i przyszłe polityki międzynarodowe oraz środki mające na celu przyspieszenie zmian struktury transportu. Przedstawiciele regionów, uniwersytetów, firm i międzynarodowych stowarzyszeń opowiedzą o niezbędnych zmianach uwzględnionych w politykach regionalnych, a zapoczątkowanych w ramach realizacji projektu REIF.

Podczas wydarzenia nastąpi wręczenie nagród konkursu „The REIF Shift to regional rail”. Umożliwił on pokazanie najlepszych praktyk w zakresie polityk ukierunkowanych na wsparcie kolejowego oraz intermodalnego transportu towarowego.

Więcej informacji, w tym link do rejestracji i program konferencji

Back to top