Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

ESPON (@ESPON_Programme) | Twitter

Webinarium odbędzie w dniu 27 października br., godz. 10.00 – 12.00 w formule online, a w nim:

 • Wprowadzenie do nowego Programu ESPON 2021-2027 – Pan dr Wiktor Szydarowski, Dyrektor ESPON EGTC (EGTC – EUWT – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej);
 • Doświadczenia polskie w Programie ESPON – Pani Iga Zupok-Gierwatowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • Jak projektować zrównoważone miasta? - prezentacja wyników projektu ESPON SUPER - Zrównoważona urbanizacja oraz modele zagospodarowania przestrzennego w Europie – dr Katarzyna Wojnar, Uniwersytet Warszawski.

 Link do rejestracji:

https://zoom.us/webinar/register/WN_RwcUCLnXTV2o1Z0t0x0lsg

Informacje o programie ESPON 2020

ESPON 2020 jest programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 ukierunkowanym na promocję i wspieranie europejskiego wymiaru terytorialnego w zakresie rozwoju i współpracy, poprzez tworzenie, dostarczanie i rozpowszechnianie analiz i informacji o europejskich, regionalnych i lokalnych trendach i cechach terytorialnych w zakresie zatrudnienia i rynku pracy, modeli inwestycyjnych, obszarów funkcjonalnych, transportu, zmian demograficznych, dziedzictwa kulturowego, zmian klimatycznych, wykorzystania gruntów i ograniczenia zasobów, wielopoziomowego zarządzania, infrastruktury, łączności i dostępności, świadczenia usług publicznych, regionów metropolitalnych, małych i średnich miast, etc. Dane te wspierają zintegrowane podejście terytorialne i umożliwiają zwiększenie zasięgu analiz porównawczych (benchmarking) poszczególnych regionów, miast, a także makroregionów europejskich, co w konsekwencji przyczynia się do określenia i zbadania nowych możliwości rozwoju i wzrostu gospodarczego.

Celem programu jest wzmocnienie efektywności polityki spójności UE oraz innych polityk sektorowych i programów finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) oraz wspieranie realizacji Strategii Europa 2020 poprzez opracowywanie, rozpowszechnienie i promocję danych terytorialnych, dotyczących całego obszaru 28 państw członkowskich UE oraz 4 państw partnerskich: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Grupami docelowymi są:

 • europejscy decydenci polityczni działający w obszarze polityki spójności i innych polityk programów sektorowych, zwłaszcza tych, które nie potrafią lub nie dysponują narzędziami do wdrożenia podejścia terytorialnego,
 • krajowi decydenci i praktycy odpowiedzialni za spójność terytorialną, programy EWT, strategie makroregionalne oraz przygotowanie
  i wdrożenie polityki spójności na poziomie krajowym, jak również za inne powiązane dziedziny polityki,
 • instytucje wdrażające programy finansowane ze środków EFSI i przygotowujące sprawozdania okresowe,
 • regionalni i lokalni decydenci polityczni oraz praktycy odpowiedzialni za planowanie i rozwój terytorialny i/lub zaangażowani we współpracę transgraniczną, transnarodową i makroregionalną,
 • organizacje branżowe lub pozarządowe promujące interesy regionalne/miejskie na poziomie unijnym,
 • pracownicy naukowi,
 • sektor prywatny i szersze grono odbiorców europejskich.

Strategia programu obejmuje realizację pięciu celów szczegółowych:

 • lepsze opracowywanie danych terytorialnych poprzez badania stosowane i analizy,
 • usprawniony transfer wiedzy i analityczne wsparcie użytkownika,
 • usprawnione obserwacje terytorialne i narzędzia do analiz terytorialnych,
 • szerszy zasięg i korzystanie z danych terytorialnych,
 • uproszczone, skuteczniejsze i efektywniejsze przepisy dotyczące realizacji oraz bardziej zaawansowane wsparcie w ramach programu.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 41,3 mln EUR
na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie ESPON: https://www.espon.eu/

4 ban ce

Pierwszy nabór projektów w programie Interreg Europa Środkowa 2021-2027 zostanie otwarty 15 listopada 2021 roku. W tym dniu Wspólny Sekretariat organizuje spotkanie online, na którym przedstawi cele i warunki naboru oraz zakres tematyczny oczekiwanych projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie z programu. Informacja o rozpoczęciu rejestracji zostanie opublikowana na stronie www.ewt.gov.pl.

23 listopada 2021 roku Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje dla polskich wnioskodawców seminarium informacyjne nt. pierwszego naboru projektów Interreg Europa Środkowa 2021-2027
Szczegóły spotkania oraz rejestracja zostaną udostępnione na stronie www.ewt.gov.pl w listopadzie br.
Informacje o zaplanowanych wydarzeniach, webinariach, dostępnych narzędziach internetowych pomocnych w generowaniu pomysłów na projekty opublikowane zostały na stronach:
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/1_nabor_ice21_27/
https://www.europasrodkowa.gov.pl/strony/aktualnosci-europy-srodkowej/pierwszy-nabor-projektow-interreg-europa-srodkowa-2021-2027-zarezerwuj-daty/

Zachęcamy do subskrypcji newslettera programu Interreg Europa Środkowa: http://interreg-central.eu/Content.Node/newsletter/subscribe.html

Logo Interreg Europa

Informujemy, że inauguracja programu Interreg Europa 2021-2027 odbędzie się 24-25 listopada br., podczas wydarzenia rocznego Europe, let's cooperate!2021. Spotkanie jest organizowane w formule online.

Pierwszego dnia będą prezentowane rezultaty projektów z zakresu badań i innowacji, gospodarki niskoemisyjnej, konkurencyjności MŚP oraz ochrony środowiska i gospodarowania zasobami. Będzie można także posłuchać o dostępnych narzędziach ułatwiających nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi partnerami.

Drugi dzień spotkania będzie poświęcony programowi Interreg Europa na lata 2021-2027. Zostanie przedstawiony zakres tematyczny i wprowadzone nowości. Będzie mowa także o pierwszym naborze wniosków. Uczestnicy dowiedzą się też, na jakie wsparcie ze strony programu mogą liczyć w trakcie przygotowywania wniosków projektowych.    

Program spotkania: https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/programme/

Rejestracja:
https://www.interregeurope.eu/europecooperates2021/

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Spotkanie odbyło się w dniach 21-22 października 2021 r. w Zakopane i poświęcone było Projektom Funduszu Małych Projektów (struktura zarządzania, budżet, metody rozliczania)

 1993143535905669867 1491863799867258252 706051965047407444157710190341947948456105529720084105020

ESPON (@ESPON_Programme) | Twitter

 

 

Zapraszamy na pomorskie webinarium Programu ESPON 2021-2027 w dniu 27.10.2021 w godz. 10:00-12:00 w formule online, a w nim:

 

 

- Wprowadzenie do nowego Programu ESPON 2021-2027 – Pan dr Wiktor Szydarowski, Dyrektor ESPON EGTC (EGTC – EUWT – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej);

- Doświadczenia polskie w Programie ESPON – Pani Iga Zupok-Gierwatowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej;

- Jak projektować zrównoważone miasta? - prezentacja wyników projektu ESPON SUPER - Zrównoważona urbanizacja oraz modele zagospodarowania przestrzennego w Europie – dr Katarzyna Wojnar, Uniwersytet Warszawski.

Link do rejestracji:

https://zoom.us/webinar/register/WN_RwcUCLnXTV2o1Z0t0x0lsg

Informacje o programie ESPON 2020

ESPON 2020 jest programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 ukierunkowanym na promocję i wspieranie europejskiego wymiaru terytorialnego w zakresie rozwoju i współpracy, poprzez tworzenie, dostarczanie i rozpowszechnianie analiz i informacji o europejskich, regionalnych i lokalnych trendach i cechach terytorialnych w zakresie zatrudnienia i rynku pracy, modeli inwestycyjnych, obszarów funkcjonalnych, transportu, zmian demograficznych, dziedzictwa kulturowego, zmian klimatycznych, wykorzystania gruntów i ograniczenia zasobów, wielopoziomowego zarządzania, infrastruktury, łączności i dostępności, świadczenia usług publicznych, regionów metropolitalnych, małych i średnich miast, etc. Dane te wspierają zintegrowane podejście terytorialne i umożliwiają zwiększenie zasięgu analiz porównawczych (benchmarking) poszczególnych regionów, miast, a także makroregionów europejskich, co w konsekwencji przyczynia się do określenia i zbadania nowych możliwości rozwoju i wzrostu gospodarczego.

 

Celem programu jest wzmocnienie efektywności polityki spójności UE oraz innych polityk sektorowych i programów finansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) oraz wspieranie realizacji Strategii Europa 2020 poprzez opracowywanie, rozpowszechnienie i promocję danych terytorialnych, dotyczących całego obszaru 28 państw członkowskich UE oraz 4 państw partnerskich: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii.

Grupami docelowymi są:

 • europejscy decydenci polityczni działający w obszarze polityki spójności i innych polityk programów sektorowych, zwłaszcza tych, które nie potrafią lub nie dysponują narzędziami do wdrożenia podejścia terytorialnego,
 • krajowi decydenci i praktycy odpowiedzialni za spójność terytorialną, programy EWT, strategie makroregionalne oraz przygotowanie
  i wdrożenie polityki spójności na poziomie krajowym, jak również za inne powiązane dziedziny polityki,
 • instytucje wdrażające programy finansowane ze środków EFSI i przygotowujące sprawozdania okresowe,
 • regionalni i lokalni decydenci polityczni oraz praktycy odpowiedzialni za planowanie i rozwój terytorialny i/lub zaangażowani we współpracę transgraniczną, transnarodową i makroregionalną,
 • organizacje branżowe lub pozarządowe promujące interesy regionalne/miejskie na poziomie unijnym,
 • pracownicy naukowi,
 • sektor prywatny i szersze grono odbiorców europejskich.

Strategia programu obejmuje realizację pięciu celów szczegółowych:

 • lepsze opracowywanie danych terytorialnych poprzez badania stosowane i analizy,
 • usprawniony transfer wiedzy i analityczne wsparcie użytkownika,
 • usprawnione obserwacje terytorialne i narzędzia do analiz terytorialnych,
 • szerszy zasięg i korzystanie z danych terytorialnych,
 • uproszczone, skuteczniejsze i efektywniejsze przepisy dotyczące realizacji oraz bardziej zaawansowane wsparcie w ramach programu.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 41,3 mln EUR
na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie ESPON: https://www.espon.eu/

Znajdujemy się w przełomowym momencie. Kończy się realizacja programów Interreg na lata 2014-2020 i jednocześnie trwają prace nad ich kontynuacją. Jest to dobry moment na spotkanie, aby zachęcić do kreowania nowych pomysłów na międzynarodową współpracę.

19 października Ministwerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przedstawi stan prac nad nowymi programami Interreg oraz dziedziny, w których będzie można ubiegać się o dofinansowanie. Oprócz planów na przyszłość podsumowane zostaną efekty realizacji programów z lat 2014–2020.

Ponadto, beneficjenci pokażą swoje projekty w kontekście przewodnich motywów spotkania, takich jak:

 • innowacyjność,
 • kapitalizacja/komplementarność,
 • środowisko
 • i dostępność.

Podzielą się również swoimi doświadczeniami w realizacji międzynarodowych przedsięwzięć.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie: https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/wydarzenie-interreg-2021-2027-mozliwosci-wspolpracy-ponad-granicami-rejestracja/

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 października 2021 r. o godz. 16:00.

Na podanej stronie znajduje się również agenda spotkania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

bsrp logo

Informujemy, że uruchomiona została platforma poszukiwania partnerów i prezentowania swoich propozycji projektów, planowanych do złożenia w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Link do platformy: https://matchmaking.interreg-baltic.eu/landingpage/

4 ban ce                       log baltic                 

 

Interreg Europa Środkowa

Komitet ds. Europejskich wyraził zgodę na przystąpienie Polski do nowej edycji programu. Dokument potwierdzający tę zgodę został przekazany do Instytucji Zarządzającej. Są duże szanse na złożenie programu do Komisji Europejskiej jeszcze we wrześniu br.
Otwarcie pierwszego naboru projektów w nowej edycji programu planowane jest na październik br. Nie ma jeszcze dokładnej daty. Trwają prace nad podręcznikiem i zasadami naboru. Wspólny Sekretariat projekty dokumentów przekaże do końca września. 
Dostępne jest narzędzie internetowe, za pomocą którego można znaleźć partnera do projektu, skonsultować pomysł na współpracę, a także kontaktować się, również w formie wideokonferencji. Więcej na stronie: https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/interreg-europa-srodkowa-2021-2027-platforma-dla-wnioskodawcow-applicant-community-programu-gromadzi-juz-ponad-360-instytucji/
Podczas 19. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast program Interreg Europa Środkowa razem z programem ESPON organizują sesję: „A call for change: How transnational cooperation realises ESPON policy recommendations”, która odbędzie się 13 października od 17:30 do 18:30. Więcej informacji i możliwość rejestracji: https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/interreg-europa-srodkowa-na-europejskim-tygodniu-regionow-i-miast-euregionsweek/

Interreg Region Morza Bałtyckiego

Przyjęcie projektu programu przez Wspólny Komitet Programujący ma nastąpić na posiedzeniu w końcu września br.
Podsumowanie konsultacji publicznych w Polsce zamieszczone jest na stronie: https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/podsumowanie-konsultacji-publicznych-projektu-programu-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027-w-polsce/  
Podczas 12. Dorocznego Forum UE dla Regionu Morza Bałtyckiego odbędzie się sesja inaugurująca nową edycję programu (28 września br.). Więcej informacji i możliwość rejestracji: https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rejestracja-na-12-doroczne-forum-suermb-27-wrzesnia-1-pazdziernika/

Podkategorie

Back to top