Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

log baltic

 Zachęcamy do uczestnictwa w rozpoczynających się w najbliższy poniedziałek konsultacji społecznych zakresu tematycznego Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W ramach kontynuacji prac związanych przygotowaniem projektu programu współpracy pomiędzy Polską i Słowacją na lata 2021-2027 w czerwcu br. Grupa Robocza przeprowadziła serię spotkań poświęconych ustaleniu logiki interwencji przyszłego programu operacyjnego (w tym celów szczegółowych, działań, grup docelowych oraz wskaźników).

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

W ramach przygotowania projektu programu współpracy pomiędzy Polską i Słowacją na lata 2021-2027 w maju br. odbyła się seria warsztatów poświęconych opracowaniu drzew problemów / drzew celów. Z uwagi na pandemię COVID-19 Grupa Robocza obradowała zdalnie.

IMG 20200213 121234W dniu 13 lutego br. odbyło się III posiedzenie Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

logo programu Polska-Białoruś-Ukraina

    Wspólny Komitet Programujący jest odpowiedzialny za przygotowanie nowego Programu Współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2021. Program będzie realizowany w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” polityki spójności Unii Europejskiej oraz nowego Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej zastępującego obecny Europejski Instrument Sąsiedztwa.

DSC05588   Spotkanie Grupy Roboczej ds. przygotowania Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 miało miejsce w dniu 16 stycznia 2020 r. w Krakowie. Posiedzenie było poświęcone omówieniu projektu analizy społeczno-gospodarczej obszaru wsparcia.

 

  1 180323miir Departament Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zaprasza do składania ofert na przygotowanie programu współpracy transgranicznej INTERREG 2021-2027 pomiędzy Polską i Słowacją.


Zamówienie obejmuje:

  • etap pierwszy - prace analityczne, m.in. analiza społeczno-gospodarcza obszaru wsparcia programu;
  • etap drugi - opracowanie programu zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskie, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych;
  • etap trzeci - wsparcie merytoryczne na etapie negocjowania przyjęcia programu przez Komisję Europejską.

Ramowy harmonogram realizacji zamówienia:

  • etap pierwszy - do połowy marca 2020 r.;
  • etap drugi - do końca września 2020 r.;
  • etap trzeci - do końca czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje o zamówieniu znajdą Państwo tutaj: https://miir.bip.gov.pl/publiccontracts/view/20303

Szacowana wartość zamówienia wynosi 308 027,83 złotych brutto.

Prosimy o składanie ofert wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu w terminie do 23 września 2019 roku do godziny 9:00, w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – pokój 1, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

Podkategorie

Back to top