Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo interreg

19 października br. Departament Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje konferencję, podczas której poinformuje o  kolejnej edycji programów Interreg z udziałem Polski w latach 2021-2027. Przedstawione zostaną również doświadczenia i efekty tych programów z lat 2014–2020.

Spotkanie adresowane tylko do polskich potencjalnych beneficjentów i beneficjentów Interreg, przedstawicieli polskich biur euroregionów oraz instytucji programowych po polskiej stronie. Językiem spotkania będzie język polski. Ze względu na niepewną sytuację pandemiczną konferencja odbędzie się w formie online.

Założeniem wydarzenia jest pokazanie Interreg jako przyjaznej, nowoczesnej i otwartej na dzielenie się wiedzą społeczności oraz zainteresowanie i przyciągnięcie nowych potencjalnych wnioskodawców w latach 2021-2027.

Podczas spotkania przedstawiony zostanie  m.in. stan zaawansowania prac nad nowymi programami Interreg z udziałem Polski. Omówione zostaną także dziedziny, w  których potencjalni beneficjenci będą mogli ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów. Podane będą, jeśli będzie to możliwe, wstępne informacje o najbliższych naborach na wnioski projektowe.

Ważnym punktem konferencji będą także przykłady efektów z kilku projektów kończącej się perspektywy. Wybrane przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane przez beneficjentów w kontekście przewodnich motywów takich jak: innowacyjność, kapitalizacja/komplementarność, środowisko i dostępność.

Prosimy o zarezerwowanie terminu i serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu.

O szczegółach będziemy informować w kolejnych tygodniach.

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w webinarium w języku polskim na temat Prognozy oddziaływania na środowisko. Mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-słowackiego pogranicza, w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych i ich jednostek, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, środowisk akademickich oraz przedsiębiorcy itp. 

  • Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 13.08.2021 r. o 10:00.  
  • Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  
  • Wraz z potwierdzeniem zgłoszenia uczestnicy otrzymają link do zalogowania się na webinarium.  

Szczegóły dotyczące webinarium on-line znajdziecie Państwo TUTAJ

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Wraz z opracowaniem projektu Programu, trwa procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ/SEA) projektu Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.  

Rezultatem prac jest Prognoza oddziaływania na środowisko, w której eksperci przedstawili wyniki analizy możliwego wpływu na środowisko, działań planowanych w Programie. Dokument obejmuje m.in. rekomendacje dotyczące wdrażania Programu w tym zakresie. Procedura oceny przebiega równoległe obu stronach granicy i uwzględnia polskie oraz słowackie podstawy prawne. 

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach publicznych Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, które będą trwały od 30 lipca do 19 sierpnia 2021 r. Jednocześnie prosimy o rozpowszechnienie tej informacji.  

Szczegóły dotyczące konsultacji znajdziecie Państwo TUTAJ

 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

 

 

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach publicznych projektu programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, które będą trwały od 9 lipca do 22 sierpnia 2021 r.

Szczegóły dotyczące konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Mamy możliwość wspólnie podjąć wysiłki na rzecz stworzenia warunków do wspólnego poszukiwania rozwiązań dla wyzwań społeczno-gospodarczych tego interesującego geograficznie, historycznie i kulturowo obszaru, jakim jest pogranicze polsko-słowackie.

 

logo programu Polska-Białoruś-Ukraina

Firma Atmoterm SA zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu Współpracy Transgranicznej Interreg NEXT Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027. Wszelkie uwagi związane z Prognozą oddziaływania na środowisko należy zgłaszać do 27 lipca 2021 roku w formularzu online.

Informujemy, że Rada Ministrów RP w trakcie posiedzenia 15 czerwca br. zatwierdziła podział środków na transgraniczne i transnarodowe programy Interreg 2021-2027 z udziałem Polski.

Więcej informacji na ten temat: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/rzad-podzielil-srodki-na-programy-interreg-2021-2027-z-udzialem-polski/

log baltic

 

 

 

 

Od 1 do 22 czerwca br. trwają konsultacje publiczne programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag są dostępne pod adresem: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/interreg-region-morza-baltyckiego/

Pprogram Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 został opracowany przez Wspólny Komitet Programujący, w pracach którego uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz reprezentanci województw wskazani przez Związek Województw RP. Jego przygotowanie poprzedziły analizy i konsultacje organizowane przez Wspólny Sekretariat programu w 2020 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach opubliowane zostało również na stronie EWT:
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach-programu-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027-ktore-trwaja-od-1-do-22-czerwca-2021-r/

Logo Interreg Europa

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konsultacji publicznych programu Interreg Europa 2021-2027: wyniki konsultacji

Podkategorie

Back to top