EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Logo Interreg Europa4 ban ce5 180323bsr

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone programom Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa. Odbędą się one w formule online w godzinach 10:00 – 12:45: 

- 30 marca 2021 roku
- 15 kwietnia 2021 roku
- 16 kwietnia 2021 roku

Więcej informacji, w tym programy i i formularz rejestracyjny na stronie spotkania

7 180323pbu

Warsztaty przeprowadzone w formie online w dniach 29.09-01.10.2020 stanowiły kontynuację prac nad przygotowaniem programu operacyjnego i poświęcone zostały przede wszystkim jego logice interwencji. W trakcie spotkania omówiono i uzgodniono priorytety, cele szczegółowe oraz proponowane typy działań programu wraz z przyporządkowanymi im wskaźnikami.

log baltic23.09 br. odbyła się wideokonferencja Narodowych Koordynatorów Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego oraz przedstawicieli Wspólnego Komitetu Programującego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027. Poniżej przesyłamy informację po spotkaniu.