Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg CE LOGO     logo interreg europe 2          IBSR LOGO Standard 2022

 

Spotkanie, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odbędzie się w formule online 1 lutego 2023 r. w godz. 10:00 – 12:00.

Więcej informacji i rejestracja.

Informujemy o uruchomieniu możliwości zwrotnego wsparcia finansowego dla polskich NGOs. Na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej umieszczona została informacja wraz opisem zasad wsparcia i dokumentami do wypełnienia, adres pod linkiem:

https://www.ewt.gov.pl/Strony/o-programach/Programy-Interreg-2021-2027/Aktualnosci/Wsparcie-dla-polskich-NGOs-beneficjentow-Interreg

 

Partnerzy projektów programów Interreg Europa, Region Morza Bałtyckiego i Europa Środkowa na lata 2021-2027 mogą ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego na podstawie zaktualizowanej „Procedury uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 98, 99”.

Dokument przewiduje korzystniejsze niż w okresie 2014-2020 rozwiązania dla partnerów projektów transnarodowych i międzyregionalnych:

- o dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy polscy partnerzy projektów,

- dofinansowanie może stanowić do 15% kwalifikowalnych wydatków partnera.

espon eu logo vector

W dniach 7-8 grudnia 2022 r. w Pradze odbędzie się seminarium pn. „Entrepreneurial regional governance. Territorial cohesion through open innovation”. Szczegółową agendę wydarzenia, formularz rejestracyjny i inne praktyczne informacje znajdą Państwo na stronie:

https://www.espon.eu/entrepreneurial-regional-governance

Seminarium organizowane jest w ramach czeskiej prezydencji podczas ESPON Week.

Komisja Europejska zatwierdziła nowe programy Interreg: Polska–Słowacja, Południowy Bałtyk, Polska–Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia, Polska–Litwa oraz Polska–Czechy.

W programie Interreg Polska–Słowacja do wykorzystania jest prawie 130 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Minister Funduszy i Polityki Regionalnej będzie pełnił funkcję Instytucji Zarządzającej tym programem, który dofinansuje projekty z takich dziedzin jak:

 • turystyka i kultura,
 • transgraniczne połączenia drogowe,
 • ochrona środowiska (łagodzenie skutków zmian klimatu i zarządzanie kryzysowe),
 • oraz współpraca instytucji i mieszkańców.

Więcej o programie Interreg Polska-Słowacja przeczytasz tutaj

Interreg Południowy Bałtyk to kolejny program, którym zarządza polska strona.
Do wykorzystania jest 83,8 mln euro z EFRR na:

 • innowacje i internacjonalizację podmiotów lokalnych, w tym cyfryzację,
 • zrównoważony rozwój niebieskiej i zielonej gospodarki,
 • turystykę i kulturę,
 • zarządzanie współpracą.

Z kolei w ramach Interreg Polska–Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia do zagospodarowania jest 124,5 mln euro z EFRR na przedsięwzięcia z zakresu:

 • innowacyjności,
 • przezwyciężania skutków zmian klimatu i ochrony przyrody,
 • nauki języka, kultury i turystyki,
 • rozwoju transgranicznego.

Program Interreg Polska–Litwa dysponuje dofinansowaniem EFRR w kwocie 45,7 mln euro. Pieniądze będzie można przeznaczyć na projekty z obszarów:

 • środowisko,
 • promowanie dobrego stanu zdrowia fizycznego, emocjonalnego oraz dziedzictwa kulturowego,
 • współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Zgodnie z decyzją rządu polskiego i litewskiego alokacja programu będzie zwiększona o dodatkowe środki w związku z tym, że współpraca transgraniczna z Rosją nie będzie realizowana.

Największy budżet z tych programów ma Interreg Polska–Czechy, wynosi on 178,87 mln euro z EFRR.
Pieniądze będzie można przekazać na przedsięwzięcia z dziedzin takich jak:

 • zintegrowany system ratownictwa i środowisko,
 • turystyka,
 • transport,
 • współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza,
 • przedsiębiorczość.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w Pomorskim Webinarium Informacyjnym, dotyczącym programu centralnie zarządzanego przez Komisję Europejską – Europa Cyfrowa 2021-2027 – oraz uruchomionej w jego ramach sieci Europejskich Centrów Innowacji Cyfrowych (ang. European Digital Innovation Hubs – EDIHs), których zadaniem będzie wspieranie transformacji cyfrowej państw członkowskich Unii Europejskiej. Statut EDIH na Pomorzu otrzymało konsorcjum – Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych, koordynowane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, którego zakres działalności obejmować będzie również województwo kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie.

Zaproszeni na to wydarzenie prelegenci z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Komisji Europejskiej przybliżą aspekty prawne, zasady wdrażania i tematykę naborów w programie Europa Cyfrowa na lata 2021-2027, a przedstawiciele konsorcjum Pomorski Hub Innowacji Cyfrowych opowiedzą o projekcie EDIH na Pomorzu, planowanych usługach i rodzaju wsparcia.

Oferta programu Europy Cyfrowej oraz EDIH skierowana jest do:

 • małych i średnich przedsiębiorstw,
 • spółek o średniej kapitalizacji,
 • administracji publicznej.

Webinarium odbędzie się 26 października w godz. 10-12.30, w formule online (zoom)

Zapewnione tłumaczenie symultaniczne na język polski wystąpień przedstawicieli z Komisji Europejskiej.

Link do rejestracji na wydarzenie: 

https://zoom.us/webinar/register/WN_KfdQmKAoQ5CzNwbCQSpnAQ

ESPON 2030 logo

6 lipca 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy ESPON 2030.

ESPON tj. Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej jest programem badawczym, mającym na celu dostarczanie wyników badań w zakresie trendów w rozwoju terytorialnym i społeczno-gospodarczym regionów, miast i innego typu obszarów w Europie. Program poprzez dostarczanie porównywalnych danych, analiz i scenariuszy rozwoju wspiera politykę spójności UE oraz dostarcza rekomendacji dla tworzenia polityk publicznych.

Dokoment programu do pobrania poniżej.

Załączniki:
Pobierz plik (Program_ESPON_2030_ENG.pdf)Program_ESPON_2030_ENG.pdf[ ]633 kB
Pobierz plik (Program_ESPON_2030_PL.pdf)Program_ESPON_2030_PL.pdf[ ]729 kB

Podkategorie

Back to top