Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

W 2024 roku odbędą się trzecie nabory wniosków w programach Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa. Pojawiają się nowe możliwości współpracy z partnerami zagranicznymi – planowane są nowe typy projektów transnarodowych, zwiększyła się liczba państw, z którymi można realizować projekty międzyregionalne.

Zapraszamy podmioty z całej Polski do udziału w spotkaniach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych, w trakcie których będą omawiane programy i nabory wniosków. To niemal ostatni dzwonek na zaangażowanie się w międzynarodowe projekty - wyczerpują się już środki na lata 2021-2027.

 

Harmonogram spotkań w marcu i kwietniu 2024 roku

Spotkania, na które trwa rejestracja:

 

Planowane spotkania:

  • 27 marca online, org. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  • 4 kwietnia online, org. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  • 5 kwietnia online, org. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
  • 10 kwietnia Warszawa, ogólnopolskie spotkanie na temat naboru wniosków w Interreg Europa 2021-2027 i konsultacje ze Wspólnym Sekretariatem, org. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • 17 kwietnia online, org. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  • 18 kwietnia online, org. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Back to top