Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

28 czerwca (godz. 11:30-12:15) Stowarzyszenie Europejskich Regionów Przygranicznych (AEBR) organizuje internetową sesję informacyjną poświęconą inicjatywie b-solutions skierowanej do regionów przygranicznych.

Będzie to okazja do zapoznania się z projektem b-solutions, który umożliwił znalezienie rozwiązań dla ponad 140 przypadków przeszkód prawnych i administracyjnych wzdłuż granic Unii Europejskiej.
Opis pierwszych 90 przypadków jest dostępny w bibliotece online.

Aby wspierać współpracę transgraniczną, b-solutions zajmuje się trudnościami napotykanymi w regionach przygranicznych w różnych obszarach tematycznych, np.:

  • współpraca instytucjonalna,
  • usługi publiczne,
  • rynek pracy,
  • edukacja,
  • Europejski Zielony Ład.

Napotykane trudności to przeszkody natury prawnej lub administracyjnej, które ograniczają współpracę transgraniczną. Te przeszkody mogą wpływać na wiele aspektów życia w regionach przygranicznych, takich jak: praca i dojazdy do niej, zarządzanie wspólnymi zasobami i obszarami chronionymi, wizyty u lekarza po drugiej stronie granicy.

Ze wsparcia b-solutions mogą korzystać:

  • instytucje publiczne (gminy, regiony, uniwersytety, szpitale,
  • oraz struktury transgraniczne, takie jak: euroregiony i europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,

które napotykają takie trudności na swoim terytorium.

Wsparcia w ramach inicjatywy b-solutions udzielają eksperci prawni odpowiedzialni za analizę przeszkody i zaproponowanie rozwiązań w studium przypadku. Uczestnictwo w tym procesie pomaga również podnosić świadomość współpracy transgranicznej wśród decydentów na wszystkich szczeblach.

Wnioski są na bieżąco weryfikowane i przekazywane do realizacji.

Można je składać za pomocą prostego formularza internetowego w dowolnym języku europejskim.

Termin składania wniosków upływa 10 listopada 2023 roku.

Aby zarejestrować się na sesję informacyjną w środę 28 czerwca (godz. 11:30-12:15), kliknij tutaj.

Więcej informacji o naborze i link do złożenia wniosku znajduje się na stronie internetowej inicjatywy b-solutions.

Back to top