Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

4 ban ce

 

 

 

 

Informujemy, że od 12 maja do 2 czerwca br. trwają konsultacje publiczne programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027. Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag są dostępne pod adresem:

https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/program-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/

Program Interreg Europa Środkowa 2021-2027 opracowała międzynarodowa Grupa Robocza, w pracach której uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) oraz reprezentanci województw wskazani przez Związek Województw RP ( w tym przedstawiciel Województwa Podkarpackiego). Jego przygotowanie poprzedziły analizy i konsultacje organizowane przez m.in. Wspólny Sekretariat programu oraz Departament Współpracy Terytorialnej (MFiPR) w 2020 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowano również na stronach:
na stronie EWT: 

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/rozpoczely-sie-konsultacje-programu-interreg-europa-srodkowa-2021-2027/

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MFiPR:

 https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/rozpoczely-sie-konsultacje-programu-interreg-europa-srodkowa-2021-2027

Logo Interreg Europa4 ban ce5 180323bsr

 

Zakończył się cykl spotkań informacyjnych na temat programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa i Interreg Europa zorganizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z myślą o przyszłych wnioskodawcach. 

Prezentacje ze spotkań udostępnione zostały na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  poświęceonej programom współpracy terytorialnej:

https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/programy-interreg-region-morza-baltyckiego-europa-srodkowa-europa-na-lata-2021-2027-podsumowanie-cyklu-spotkan-informacyjnych-z-marca-i-kwietnia-2021-roku/

 

 

 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

 

 

 

 

Posiedzenie odbyło się w formie online w dniu 13 kwietnia 2021. W jego trakcie poruszono tematy

- docelowego systemu zarządzania Funduszem małych Projektów;

- zasad realizacji mikroprojektów

- uproszczonego sposobu rozliczania mikroprojektów

Kolejne spotkanie podgrupy planowane jest w maju.

Kryzys migracyjny Europa ma za sobą, ale zjawisko międzynarodowych migracji będzie nam towarzyszyć przez lata. Dlatego Unia Europejska przedstawiła kompleksowy pakt o migracji i azylu, który jest obecnie dyskutowany w państwach członkowskich.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce we współpracy z Centrum Stosunków Międzynarodowych zaprasza na webinarium poświęcone polityce migracyjnej UE.

Gościami webinariun będą:

  • Ylva Johansson – Komisarz, odpowiedzialna w Komisji Europejskiej za sprawy wewnętrzne;
  • Christine Goyer –Dyrektor biura UNHCR w Polsce
  • dr Małgorzata Pacek – wykładowczyni Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
  • Ks. Prof. Janusz Balicki – kierownik Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

⏱ Czwartek, 6 maja, godz. 16.00 na profilu Facebook Komisji Europejskiej oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Więcej informacji tutaj

Zapraszamy do wzięcia udziału w debacie online.

Logo Interreg Europa4 ban ce5 180323bsr

Uprzejmie informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem spotkaniami informacyjnymi na temat programów Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa  28 kwietnia br. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizuje dodatkowe (czwarte) spotkanie.

Informacja MFiPR na temat programów Interreg zostanie powtórzona. Partnerzy przedstawią następujące projekty:

  • Forget Heritage (Interreg Europa Środkowa) - prezentacja Urzędu Miasta Bydgoszcz na temat adaptacji pustych przestrzeni miejskich na potrzeby sektora kultury i przemysłów kreatywnych.
  • RCIA (Interreg Europa) - prezentacja Urzędu Miasta Lublin na temat przygotowania voucherów dla sektora kreatywnego.  

Program i rejestracja: https://www.europasrodkowa.gov.pl/strony/aktualnosci-europy-srodkowej/spotkanie-online-o-programach-interreg-europa-europa-srodkowa-i-region-morza-baltyckiego-na-zaproszenie/

Zapraszamy do udziału.

 

Uprzejmie informujemy, że w dn. 14 kwietnia br. w godz. 10.00-12.00 Departament Polityki Europejskiej MSZ organizuje we współpracy z Instytutem Europy Środkowej w Lublinie webinarium pt. „Polska wizja regionu Morza Bałtyckiego do 2030 roku”.

Celem webinarium jest dokonanie bilansu bałtyckiej współpracy regionalnej, wskazanie wyzwań i szans jej rozwoju w perspektywie do 2030 r., m.in. w świetle zakończonej w maju 2020 r. reformy Rady Państw Morza Bałtyckiego, finalizacji w lutym br. rewizji Planu Działania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB), dyskusji wokół aktualizacji Bałtyckiego Planu Działań HELCOM oraz poszerzenia działań Partnerstw Wymiaru Północnego o perspektywę pandemiczną.  

W dyskusji podczas webinarium w dniu 14 kwietnia udział wezmą:

- dr hab. Beata Surmacz – Dyrektor Instytutu Europy Środkowej;

- amb. Wiesław Tarka – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

- Grzegorz Poznański – Dyrektor Generalny Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego;

- Joanna Wojtkowska – Naczelnik Wydziału Europy Północnej w Departamencie Polityki Europejskiej, MSZ / Narodowy Koordynator ds. Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego;

- dr Magda Leszczyna-Rzucidło – Dyrektor Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu Bałtyk;

-  dr Paweł Banaś  – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Morskiego, Ministerstwo Infrastruktury / Koordynator krajowego Sekretariatu ds. HELCOM.

Spotkanie będzie moderowane przez dr Damiana Szacawę z Instytutu Europy Środkowej / Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Bliższe informacje nt. webinarium dostępne są również pod adresem:

https://ies.lublin.pl/wydarzenia/webinarium-polska-wizja-regionu-morza-baltyckiego-do-2030-roku-14-kwietnia-2021-godz-1000-1200/.

 

Link do rejestracji będzie wkrótce dostępny na podanej powyżej stronie.

Obecnie pod adresem https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3oyQUysVT42ODyBa9ICE3Q możliwa jest rejestracja do połączenia próbnego w dn. 13 kwietnia.

 

Zachęcamy Państwa do udziału w webinarium bałtyckim „Polska wizja regionu Morza Bałtyckiego do 2030 roku”.

Logo Interreg EuropaUprzejmie informujemy, że od 15 marca do 16 kwietnia br. trwają konsultacje publiczne programu Interreg Europa 2021-2027.  Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag są  dostępne na stronie programu: https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/


Wspólny Sekretariat organizuje także webinarium konsultacyjne (24 marca br., w godz. 10:00 – 11:30): https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/4290/Public-consultation-on-future-Interreg-Europe/

Uprzejmie przypominamy, że program Interreg Europa 2021-2027 opracował międzynarodowy Komitet Programujący, w pracach którego uczestniczą przedstawiciele Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszi i Polityki Regionalnej oraz reprezentanci województw wskazani przez Związek Województw RP. Na każdym etapie prac nad programem Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsultowało się z Komitetem Konsultacyjnym ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przeprowadzi także konsultacje publiczne programu Interreg Europa 2021-2027 w języku polskim. Informacja zamieśczona zostanie w najbliższych dniach na stronie www.ewt.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MFiPR (https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/mapa-strony?show-bip=true

Logo Interreg Europa4 ban ce5 180323bsr

 

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone programom Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa. Odbędą się one w formule online w godzinach 10:00 – 12:45: 

- 30 marca 2021 roku
- 15 kwietnia 2021 roku
- 16 kwietnia 2021 roku

Więcej informacji, w tym programy i i formularz rejestracyjny na stronie spotkania

Podkategorie

Back to top