EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Informujemy, że Rada Ministrów RP w trakcie posiedzenia 15 czerwca br. zatwierdziła podział środków na transgraniczne i transnarodowe programy Interreg 2021-2027 z udziałem Polski.

Więcej informacji na ten temat: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/aktualnosci/rzad-podzielil-srodki-na-programy-interreg-2021-2027-z-udzialem-polski/