EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

log baltic

 

 

 

 

Od 1 do 22 czerwca br. trwają konsultacje publiczne programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag są dostępne pod adresem: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/konsultacje-programow/interreg-region-morza-baltyckiego/

Pprogram Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 został opracowany przez Wspólny Komitet Programujący, w pracach którego uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz reprezentanci województw wskazani przez Związek Województw RP. Jego przygotowanie poprzedziły analizy i konsultacje organizowane przez Wspólny Sekretariat programu w 2020 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach opubliowane zostało również na stronie EWT:
https://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/zapraszamy-do-udzialu-w-konsultacjach-programu-interreg-region-morza-baltyckiego-2021-2027-ktore-trwaja-od-1-do-22-czerwca-2021-r/