EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

 

 

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach publicznych projektu programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, które będą trwały od 9 lipca do 22 sierpnia 2021 r.

Szczegóły dotyczące konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Mamy możliwość wspólnie podjąć wysiłki na rzecz stworzenia warunków do wspólnego poszukiwania rozwiązań dla wyzwań społeczno-gospodarczych tego interesującego geograficznie, historycznie i kulturowo obszaru, jakim jest pogranicze polsko-słowackie.