Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

macro strat

Zachęcamy do do udziału w III Tygodniu Makroregionalnym, organizowanym przez Komisję Europejską w dniach 7-11 marca 2022 r.

Możliwy jest także aktywy udział poprzez organizację sesji tematycznej w ramach wskazanych przedziałów czasowych.

Będzie to doskonała okazja zarówno do promocji działań w ramach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, jak i pozyskania nowych, cennych kontaktów w regionie.     

Tematyka tegorocznego Tygodnia Makroregionalnego koncentruje się wokół trzech tematów: młodzież, Europejski Zielony Ład, Innowacje Społeczne.

Zachęcamy także do śledzenia aktualizacji na:

- stronie Komisji: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/01/14-01-2022-save-the-date-for-the-3rd-eu-macro-regional-strategies-week-and-shape-the-programme-with-us

- oficjalnym portalu Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego: https://www.balticsea-region-strategy.eu/

- oficjalnym koncie SUERMB na Twitterze: https://twitter.com/eusbsr.


Po raz pierwszy ogłaszane jest zaproszenie zainteresowanych stron do włączenia się w program wokół trzech wybranych tematów: młodzieży, zielonego ładu UE i innowacji społecznych.
Sesje te zwiększą zaangażowanie i dadzą różnym zainteresowanym stronom z UE i nie tylko możliwość kształtowania wspólnie z Komisją Europejskiego Tygodnia MRS.
Program zapewni miejsce na sesje interesariuszy od wtorku po południu (8 marca) do czwartku po południu (10 marca), każda trwająca 90 minut w formacie cyfrowym. Więcej informacji na temat wymagań naboru oraz wsparcia technicznego dla wybranych wniosków można znaleźć w Przewodniku dla interesariuszy wydarzenia na stronie wydarzenia.
Wnioski z podejściem przekrojowym, które są inspirujące, powtarzalne i wyraźnie powiązane z kluczowymi celami przynajmniej jednego z czterech makroregionów, będą miały większe szanse na wybór przez naszą komisję oceniającą.
Jakie informacje trzeba będzie podać?
• Tytuł
• Porządek obrad
• Nazwiska prelegentów i moderatora
• Koncepcja sesji
• Krótki opis strony internetowej wydarzenia
• Preferowany dzień i przedział czasowy

Zainteresowani mogą odwiedzić stronę  https://eumrsweek.tw.events/, wprowadzić hasło: EUMRSWEEK i prześłać swoje propozycje do 6 lutego 2022 r.
Wyniki naboru zostaną przekazane 10 lutego 2022 r. wszystkim wnioskodawcom.

Back to top