EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Logo Interreg EuropaUprzejmie informujemy, że od 15 marca do 16 kwietnia br. trwają konsultacje publiczne programu Interreg Europa 2021-2027.  Informacja, dokumenty i zaproszenie do zgłaszania uwag są  dostępne na stronie programu: https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/


Wspólny Sekretariat organizuje także webinarium konsultacyjne (24 marca br., w godz. 10:00 – 11:30): https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/4290/Public-consultation-on-future-Interreg-Europe/

Uprzejmie przypominamy, że program Interreg Europa 2021-2027 opracował międzynarodowy Komitet Programujący, w pracach którego uczestniczą przedstawiciele Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszi i Polityki Regionalnej oraz reprezentanci województw wskazani przez Związek Województw RP. Na każdym etapie prac nad programem Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej konsultowało się z Komitetem Konsultacyjnym ds. Projektów Transnarodowych i Międzyregionalnych.

Jednocześnie informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przeprowadzi także konsultacje publiczne programu Interreg Europa 2021-2027 w języku polskim. Informacja zamieśczona zostanie w najbliższych dniach na stronie www.ewt.gov.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MFiPR (https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/mapa-strony?show-bip=true