Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Komisja Europejska (DG REGIO) we współpracy z  Uniwersytetem w Strasburgu uruchamia ogólnodostępny bezpłatny kurs online (MOOC- Massive Open Online Course)  na temat Interreg i współpracy terytorialnej w Europie.

Jaki jest cel kursu?
Kurs ma na celu przede wszystkim:

  • podnieść świadomość Europejczyków na temat współpracy terytorialnej w Europie,
  • promować wiedzę o współpracy terytorialnej wśród uczelni wyższych i instytucji badawczych

Kto może wziąć udział w kursie?

Docelowi odbiorcy to, m.in:
• społeczność akademicka (np. studenci i naukowcy),

  • • praktycy współpracy terytorialnej (np. władze programowe, projektodawcy, partnerzy),
  • • mieszkańcy regionów przygranicznych i organizacje z siedzibą w regionach przygranicznych, które chcą promować rozwój swojego regionu,
  • • osoby i organizacje zaangażowane we wdrażanie strategii makroregionalnych.

Praktyczne informacje

Kurs jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych. Udział jest bezpłatny.

Pierwszy termin kursu: od 7.03.2022 r. do 24.04.2022 r.

Rejestracja już ruszyła i odbywa się na stronie: http://interregmooc.csd.auth.gr/mooc/

Back to top