Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Komisja Europejska zatwierdziła nowe programy Interreg: Polska–Słowacja, Południowy Bałtyk, Polska–Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia, Polska–Litwa oraz Polska–Czechy.

W programie Interreg Polska–Słowacja do wykorzystania jest prawie 130 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Minister Funduszy i Polityki Regionalnej będzie pełnił funkcję Instytucji Zarządzającej tym programem, który dofinansuje projekty z takich dziedzin jak:

 • turystyka i kultura,
 • transgraniczne połączenia drogowe,
 • ochrona środowiska (łagodzenie skutków zmian klimatu i zarządzanie kryzysowe),
 • oraz współpraca instytucji i mieszkańców.

Więcej o programie Interreg Polska-Słowacja przeczytasz tutaj

Interreg Południowy Bałtyk to kolejny program, którym zarządza polska strona.
Do wykorzystania jest 83,8 mln euro z EFRR na:

 • innowacje i internacjonalizację podmiotów lokalnych, w tym cyfryzację,
 • zrównoważony rozwój niebieskiej i zielonej gospodarki,
 • turystykę i kulturę,
 • zarządzanie współpracą.

Z kolei w ramach Interreg Polska–Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia do zagospodarowania jest 124,5 mln euro z EFRR na przedsięwzięcia z zakresu:

 • innowacyjności,
 • przezwyciężania skutków zmian klimatu i ochrony przyrody,
 • nauki języka, kultury i turystyki,
 • rozwoju transgranicznego.

Program Interreg Polska–Litwa dysponuje dofinansowaniem EFRR w kwocie 45,7 mln euro. Pieniądze będzie można przeznaczyć na projekty z obszarów:

 • środowisko,
 • promowanie dobrego stanu zdrowia fizycznego, emocjonalnego oraz dziedzictwa kulturowego,
 • współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Zgodnie z decyzją rządu polskiego i litewskiego alokacja programu będzie zwiększona o dodatkowe środki w związku z tym, że współpraca transgraniczna z Rosją nie będzie realizowana.

Największy budżet z tych programów ma Interreg Polska–Czechy, wynosi on 178,87 mln euro z EFRR.
Pieniądze będzie można przekazać na przedsięwzięcia z dziedzin takich jak:

 • zintegrowany system ratownictwa i środowisko,
 • turystyka,
 • transport,
 • współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza,
 • przedsiębiorczość.

Back to top