Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Prosper BSR Logo

Projekt Prosper BSR umożliwia organizacjom wspierania biznesu integrację uchodźców i imigrantów na rynkach pracy, zapewniając jednocześnie dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej.

Obecna fala milionów uchodźców z Ukrainy stanowi wielkie i nagłe wyzwanie, zwłaszcza dla krajów nadbałtyckich. Należy to jednak postrzegać nie tylko jako obciążenie dla systemów, ale przede wszystkim jako szansę. Ze względu na zmiany demograficzne, wszystkie kraje nadbałtyckie narzekają na ogromny niedobór wykwalifikowanych pracowników, w prawie wszystkich sektorach. Pomyślna integracja uchodźców na rynku pracy nie tylko odciąża systemy społeczne, ale także przywraca godność i perspektywę. Skuteczna integracja uchodźców i imigrantów sprawia, że społeczeństwa są z natury bardziej odporne na dalsze wyzwania i dlatego jest szczególnie istotna. Może się to udać tylko wtedy, gdy odpowiednie instytucje, zwłaszcza organizacje otoczenia biznesu (BSO), które pośredniczą między środowiskiem biznesowym a władzami publicznymi, podejmą się tego ważnego zadania. OBSO w Niemczech mają pewne doświadczenia z poprzednich fal, podczas gdy BSO w Polsce, Litwie i Łotwie jak dotąd nie mają instytucjonalnej wiedzy na temat tego, jak łączyć uchodźców i imigrantów z ich lokalnymi rynkami pracy oraz jak tworzyć lokalne sieci z administracją publiczną w tej dziedzinie. Aby sprostać temu wyzwaniu, w ramach projektu zostaną wdrożone trzy działania

1. Sieć: budowanie solidnej sieci na rzecz integracji uchodźców na rynkach pracy

2. Budowanie potencjału: wzmacnianie zdolności instytucjonalnych w BSO poprzez podnoszenie kwalifikacji personelu

3. Aplikacja: tworzenie aplikacja i dalszy transfer do innych krajów nadbałtyckich.

Lider projektu: Parlament hanzeatycki (Niemcy)

Partnerzy projektu:

 - DANMAR COMPUTERS Sp. z o.o. (Rzeszów, Polska)

- Polska Izba Handlu (Polska)

-  Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Craft (Litwa)

- Latvian Chamber of Commerce and Industry (Łotwa)

Budżet projektu: 0,49 mln EUR, budżet DANMAR: 64 400,00 EUR

Okres realizacji: październik 2022 - wrzesień 2024

 

Strona projektu

 

 

Back to top