Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Rozwój infrastruktury drogowej pomiedzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno"

Partner wiodacy: Województwo Podkarpackie

Partner projektu: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Całkowita wartość projektu: 7 026 016,36 EUR

Termin realizacji projektu: 03.10.2016 - 31.05.2018

Cel główny: Głównym celem niniejszego projektu jest poprawa warunków podróżowania po polsko-słowackim pograniczu, w połączeniu z poprawą dostępności do sieci TEN-T po stronie polskiej i słowackiej, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej. Przez poprawę infrastruktury technicznej DW 897 skróci się czas dojazdu przedmiotową drogą do DK 19. Przyczyni się to do poprawy komfortu jazdy a co za tym idzie również poprawi się bezpieczeństwo użytkowników przedmiotowych dróg.

Opis projektu: Przedmiotowe działanie przyczynie się do: poprawy jakości połączeń drogowych pomiędzy polsko-słowackimi przejściami granicznymi a siecią TEN-T ,poprawy jakości i komfortu podróży po terenie przygranicznym, w szczególności poprzez zwiększenie szybkości podróżowania i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenia kosztów eksploatacji pojazdów i wystąpienia oszczędności czasu w przejazdach pasażerskich i towarowych, minimalizacji zanieczyszczeń i ograniczenia oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji: http://www.pzdw.pl/inwestycje/zrealizowane/2018/18

Back to top