Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Góry bez granic – integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny"

Partner wiodący: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Partnerzy projektu: 

  • Województwo Podkarpackie
  • Klub Slovenských Turistov;
  • Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Projekt dotyczy wypracowania i wprowadzenia na rynek nowego transgranicznego produktu dla turystyki aktywnej bazującego na polskich i słowackich trasach wędrówek turystycznych na długości części Karpat (wspólnej granicy) w obszarze wsparcia. Na przedmiot projektu składa się zmodernizowanie i połączenie szlaków turystycznych prowadzących dotychczas po obu stronach granicy, powiązanie z nimi sąsiadujących atrakcji przyrodniczych i kulturowych w jeden wspólny szlak transgraniczny, ze wzbogaconą i odnowioną małą infrastrukturą oraz dodatkową atrakcją w postaci via ferraty (trasa z urządzeniami asekuracyjnymi), opracowanie i wdrożenie jednolitego e-narzędzia integrującego poszczególne elementy produktu w celu wspólnego informowania i promowania go po obu stronach granicy, a także wobec turystów zagranicznych.

Zwieńczeniem jest realizacja skoordynowanych działań promujących nowy produkt na międzynarodowym rynku turystycznym. Projekt jest kompleksowy, obejmuje górskie szlaki turystyczne biegnące wzdłuż całej długości granicy polsko-słowackiej. Bazuje na zasobach, które będą wytworzone w ramach projektu, a także na już istniejących zasobach własnych partnerów w postaci wykonanych już wcześniej modernizacji i rewitalizacji szlaków, zdigitalizowaniu w ramach wcześniejszych działań części szlaków pieszych oraz wykonanym już wcześniej zinwentaryzowaniu i opisaniu atrakcji na terenie Małopolski (Tatry). Projekt ma charakter nieinwestycyjny.

Projekt przynosi równomierne i wspólne korzyści dla społeczeństwa polskiego i słowackiego:

  • ujednolicenie i odnowa oznakowania, digitalizacja szlaków turystycznych po obu stronach granicy na lustrzanej zasadzie,
  • uzupełnienie infrastruktury szlakowej po obu stronach granicy,
  • szkolenia dla znakarzy polskich i słowackich w podobnym zakresie,
  • opracowanie i opisanie atrakcji przyrodniczych i turystycznych tzw. POI (points of interest) według jednego, wspólnego standardu, po obu stronach granicy.

Działania projektu umożliwią swobodny przepływ turystów po obydwóch stronach granicy, dzięki poprawionej identyfikacji i oznakowaniu szlaków oraz wzbogaconej infrastrukturze, a także stworzą nowe źródła informacji o możliwości uprawiania turystyki pieszej na terenach pogranicza polsko – słowackiego wzdłuż granicy.

Okres realizacji: 1.10.2018r. – 31.08.2021r.
Wartość projektu: 428 032,23 €
Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 363 827,37 €

Więcej informacji o projekcie:

Back to top