Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Interreg EuropaTytuł projektu: "OUR WAY PreservatiOn and promotion of cUltural and natural heRitage through GreenWAYs (Zachowaniei promocja dziedzictwa ekologicznego i naturalnego za pośrednictwem „Zielonych ścieżek"

  • Partner wiodacy: Murcia Region Institute of Tourism (ES)

    Partnerzy projektu:

  • Województwo Podkarpackie

  • European Greenways Association EGWA (ES),
  • Northern and Western Regional Assembly (IE),
  • Departmental Council of Herault (FR),
  • Hajdú-Bihar County Government (HU),
  • Chamber of Commerce and Industry-Vratsa (BG)

Całkowita wartość projektu: EUR 810 288.90, w tym WP: EUR 101 318,30

Termin realizacji projektu: 01.06.2018 – 30.11.2022

Cel główny: Głównym celem projektu jest przyczynienie się do zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego w Europie za pomocą „Zielonych ścieżek” poprzez ulepszenie instrumentów polityki związanych z kulturową i naturalną jakością danych obszarów, w tym narzędziami do ich zarządzania i promocji.

Więcej informacji:

Back to top