Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Interreg EuropaTytuł projektu: "P2L2 Public Policy Living Laboratory (Żyjące Laboratorium Polityki Publicznej)"

Partner wiodacy: Uniwersytet w Bremie

Partner projektu: Województwo Podkarpackie

 • Politechnika Rzeszowska (PL),
 • Ministry of Economics, Labour and Ports - Free Hanseatic City Bremen (DE),
 • Regional Council of Nouvelle-Aquitaine (FR),
 • Region Piemont (IT),
 • The Danish Agency for Institutions and Educational Grants DAEIG (DK),
 • Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre MOSTA (LT),
 • Agency for Science, Innovation and Technology MITA (LT).

Całkowita wartość projektu: EUR 1 285 334,30. W tym WP: EUR 90 214,75, PRz: EUR 65 856,30

Termin realizacji projektu: 01.04.2016 – 31.03.2020

Cel główny: 

 • Ustanowienie „map drogowych” działań, które poprawią ekosystem innowacji w regionach w zakresie zaawansowanych materiałów;
 • Udoskonalanie instrumentów polityki wspierających ekosystem innowacji w zakresie zaawansowanych materiałów;
 • Poprawa instrumentów polityki związanych z wdrażaniem i oceną strategii inteligentnej specjalizacji;
 • Koordynowanie / dostosowywanie regionalnych polityk i strategii pomiędzy sektorami w celu ułatwienia ekosystemów innowacyjnych, które wykraczają poza administracyjne granice regionalne;

Więcej informacji:

Back to top