Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

7 180323pbuTytuł projektu: "Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat"

Partner wiodacy: Stowarzyszenie „Procarpathia”

Partner projektu: Województwo Podkarpackie

  • Centrum Rozwoju Regionalnego (obwód lwowski, Ukraina)
  • Stowarzyszenie Samorządów "Euroregion Karpacki – Ukraina,
  • Departament TurystykiLwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej,
  • Agencja rozwoju regionalnego i współpracy transgranicznej "Zakarpacie" (Obwód Zakarpacki, Ukraina),
  • Urząd miasta Kolochava (obwód zakarpacki, Ukraina),
  • jednostka Lwowskiej Rady Obwodowej "Zarząd rezerwatu historyczno-kulturalnego "Tustan "(obwód lwowski, Ukraina),
  • Organizacja pozarządowa "Centrum społeczne Etalon" (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina),
  • Rada okręgowa w Kosowie (obwód Iwano-Frankowski, Ukraina),
  • Wschodnioeuropejska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu (województwo podkarpackie, Polska)

Całkowita wartość projektu: 1 543 329.05 €

Termin realizacji projektu: 01.09.2018-– 31.08.2020

Cel: Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa Karpat (tradycji, rzemiosła, zwyczajów, muzyki, architektury) poprzez konkretne działania: rozwój współpracy transgranicznej w zarządzaniu kulturą i historią, stworzenie sieci organizacji, które podejmują działania w tym zakresie, promowanie wiedzy o regionalnych tradycjach, praktykach i działaniach mających na celu przywrócenie umiejętności rzemieślniczych oraz poprzez podnoszenie kompetencji wybranych społeczności lokalnych w zarządzaniu kulturą regionu. Dzięki projektowi możliwe będzie stworzenie Centrum (Karpackiej Rozety) służącej promowaniu dziedzictwa Karpat, wypracowaniu wspólnej polityki w zakresie zarządzania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego na poziomie regionalnym i lokalnym, zwiększeniu wiedzy o lokalnych społecznościach.

Więcej informacji:

Back to top