Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

7 180323pbuTytuł projektu: "Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza"

Partner wiodacy: Województwo Podkarpackie

Partner projektu: Stowarzyszenie Euroregion Karpaty – Ukraina.

Całkowita wartość projektu: 66 663,90 EUR

Termin realizacji projektu: 17.12.2019 - 16.10.2021

Cel główny: Popularyzacja wiedzy o dziedzictwie naftowym na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego na terenie województwa podkarpackiego i obwodu lwowskiego.

Opis projektu: Tereny województwa podkarpackiego są miejscem, gdzie rozpoczęto wydobywać ropę naftową i wykorzystywać ją w celach znanych nam współcześnie. Podobnym dziedzictwem może pochwalić się również obwód lwowski. Na tych terenach żył i działał znany na całym świecie Ignacy Łukasiewicz. Wyeksponowanie miejsc będących kolebką i początkiem całej współczesnej industrializacji światowego przemysłu naftowego w postaci szlaku dziedzictwa I. Łukasiewicza jako produktu turystycznego wpłynie na rozbudowanie oferty turystycznej pogranicza.

  W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  1. Organizacja konferencji z udziałem ekspertów w celu ustalenia, weryfikacji i kategoryzacji miejsc oraz ich oznakowane.
  2. Opracowanie przewodnika po obiektach związanych z dziedzictwem naftowym i działalnością I. Łukasiewicza (w formie publikacji elektronicznej pdf).
  3. Organizacja warsztatów dla branży turystycznej z obszaru wsparcia projektu połączona z organizacja questingu.
  4. Organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy po obiektach umiejscowionych po stronie polskiej i ukraińskiej.
  5. Przeprowadzenie w mediach akcji promującej szlak dziedzictwa I. Łukasiewicza jako produktu turystycznego.

Więcej informacji: http://www.ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2014-2020/projekty-pbu/naftowe-dziedzictwo-dzialalnosci-ignacego-lukasiewicza-lukasiewicz

Back to top