Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ieP2L2 Public Policy Living Laboratory (Żyjące Laboratorium Polityki Publicznej)

Cele Projektu:
- Ustanowienie „map drogowych” działań, które poprawią ekosystem innowacji w regionach w zakresie zaawansowanych materiałów;
- Udoskonalanie instrumentów polityki wspierających ekosystem innowacji w zakresie zaawansowanych materiałów;
- Poprawa instrumentów polityki związanych z wdrażaniem i oceną strategii inteligentnej specjalizacji;
- Koordynowanie / dostosowywanie regionalnych polityk i strategii pomiędzy sektorami w celu ułatwienia ekosystemów innowacyjnych, które wykraczają poza administracyjne granice regionalne;

Partnerzy Projektu: Uniwersytet w Bremie – Partner Wiodący (DE) , Województwo Podkarpackie (PL), Politechnika Rzeszowska (PL), Ministry of Economics, Labour and Ports - Free Hanseatic City Bremen (DE), Regional Council of Nouvelle-Aquitaine (FR), Region Piemont (IT), The Danish Agency for Institutions and Educational Grants DAEIG (DK), Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre MOSTA (LT), Agency for Science, Innovation and Technology MITA (LT).
Dofinansowanie: EUR 1 285 334,30. W tym WP: EUR 90 214,75, PRz: EUR 65 856,30
Okres realizacji: : 01.04.2016 – 31.03.2020

Więcej: https://www.interregeurope.eu/P2L2/

Back to top