Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ieSOCIAL SEEDS Exploiting Potentials of Social Enterprises through Standardized European Evaluation and Development System (Wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw społecznych poprzez wystandaryzowany europejski system oceny i rozwoju)

Cele projektu: Wyposażenie decydentów w oparte na dowodach narzędzie do diagnozy polityki, które zwiększa skuteczność lokalnych i regionalnych polityk na rzecz stymulowania wzrostu i zatrudnienia (najlepiej wrażliwych grup społecznych) w przedsiębiorstwach społecznych (SE) w tym ich ekosystemy w europejskich miastach i regionach. W tym celu ustanowiony zostanie rządowy i lokalny system pomiaru i etykietowania skierowany do przedsiębiorstw społecznych (SE). Pomoże to konkretnym działaczom politycznym w stworzeniu odpowiednich warunków dla umożliwienia rozwoju sektora.

Partnerzy Projektu: IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry (HU) - Partner Wiodący, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR (PL), Region Abruzzo (IT), Regional Development Agency of South Bohemia RERA Inc. (CZ), BSC, Business support centre Ltd., Kranj (SL), EURADA – European Association of Development Agencies (BE), Estonian Advice Centre (EE), Federico II Foundation Palermo (IT), Steinbeis Innovation gGmbH (DE).
Dofinansowanie: EUR 1 693 050,00, w tym RARR: EUR 181 090,00
Okres realizacji: 01.04.2016 – 31.03.2021

Więcej: https://www.interregeurope.eu/SOCIALSEEDS/

Back to top