Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T"

Partner wiodacy: Województwo Podkarpackie

Partner projektu: Zarząd Dróg Preszowskiego Kraju Samorządowego

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Szlak Kultury Wołoskiej"

Partner wiodący: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

Partner projektu: Województwo Podkarpackie

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)”

Partner wiodący: Prešovský samosprávny kraj

Partner projektu: Województwo Podkarpackie

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim"

Partner wiodący: Województwo Podkarpackie

Partner projektu: Regionálna rozvojová agentúra Svidník

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "W sercu Karpat – granica, która łączy"

Partner wiodący: Województwo Podkarpackie.

Partner projektu: Agencja Rozwoju Regionalnego Svidnik

6 180323ieTytuł projektu: CRinMA Cultural resources in the mountain areas (Zasoby kulturowe w regionach górskich)

Partner wiodący: Województwo Małopolskie

Partner projektu: Województwo Podkarpackie 

Back to top