Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ieGreen Screen Greening the creative industries: improving policy practices for the European Audiovisual industry (Ekologizacja branż kreatywnych: poprawa praktyk politycznych dla europejskiej branży audiowizualnej)

6 180323ieCRinMA Cultural resources in the mountain areas (Zasoby kulturowe w regionach górskich)

6 180323ieBUILD2LC BOOSTING LOW CARBON INNOVATIVE BUILDING REHABILITATION IN EUROPEAN REGIONS (Wsparcie inicjatyw związanych z dostosowaniem budynków do gospodarki niskoemisyjnej w regionach europejskich)

6 180323ieSOCIAL SEEDS Exploiting Potentials of Social Enterprises through Standardized European Evaluation and Development System (Wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw społecznych poprzez wystandaryzowany europejski system oceny i rozwoju)

6 180323ieP2L2 Public Policy Living Laboratory (Żyjące Laboratorium Polityki Publicznej)

Back to top