Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ie

PASSPARTOOL Key tools to assess and improve soft innovation policies

Konkurencyjność MŚP i ich odporność na globalne zawirowania gospodarcze są z pewnością silnie powiązane z ich zdolnością do innowacji. Dynamika innowacji nie zależy jednak tylko od badań i rozwoju oraz zmian technologicznych, ale często opiera się na mniej oczywistych, mniej sformalizowanych i trudniejszych do oceny czynnikach, głównie związanych z wymiarami organizacyjnymi i relacyjnymi. Jest to istotne zarówno dla tych regionów, w których sektory średniej i niskiej technologii, jak i bardzo małe / mikroprzedsiębiorstwa dominują w lokalnej gospodarce, oraz dla tych obszarów, w których występuje silna obecność sektorów gospodarczych związanych z innowacjami społecznymi, mniej zależnych od formalnych badań i rozwoju.

Wspólnym wyzwaniem, przed którym stoją partnerzy projektu, pochodzący z 7 regionów w całej Europie, jest opracowanie nowych narzędzi i wskaźników, które pozwolą im lepiej zrozumieć i ocenić dynamikę innowacji nie opartą na badaniach i rozwoju, z silnym naciskiem na bezpośrednie zaangażowanie polityki beneficjentów w procesie opracowywania, monitorowania i oceny polityki.

Ogólnym celem projektu jest zatem poprawa zdolności decydentów publicznych do opracowania skutecznych polityk wspierających nieformalne, miękkie i otwarte procesy innowacyjne w podmiotach regionalnych, z naciskiem na innowacje nie związane z B + R i innowacjami społecznymi.

Oczekiwane zmiany to ulepszona zdolność systemów monitorowania i oceny partnerów do pomiaru i oceny powiązanej dynamiki innowacji oraz zwiększonej świadomości w regionach UE na temat narzędzi i metod monitorowania i oceny innowacji.

Partnerzy projektu:
Partner Wiodący: Regional Agency for Technology and Innovation (IT), Lithuanian innovation center (LT), Foundation FUNDECYT Science and Technology Park of Extremadura (FUNDECYT-PCTEX) ES), Northern Netherlands Alliance (NL), University of Groningen (NL), Local Enterprise Office Donegal County Council (IE), Rzeszow Regional Development Agency RARR (PL), Regional Council of North Karelia (FIN)

Dofinansowanie: EUR 1 324 947.70, w tym RARR: EUR 131 580.00
Okres realizacji: 01.03.2019 – 28.02.2022

Więcej: https://www.interregeurope.eu/PASSPARTOOL/

Back to top