Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo programu Polska-Białoruś-Ukraina

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z oceny śródokresowej Programu PBU 2014-2020. Został on sporządzony przez niezależnego audytora na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zawiera wiele ciekawych informacji na temat różnych aspektów wdrażania Programu.

O sukcesie Programu świadczyło już na samym początku spore zainteresowanie wnioskodawców. Cieszy nas, że największą siłą Programu jest nawiązywanie partnerstw między instytucjami z Polski, Białorusi i Ukrainy, realizacja wspólnych działań mających na celu poprawę sytuacji w strefie przygranicznej oraz udana współpraca transgraniczna.

Taka współpraca jest możliwa dzięki naszym Beneficjentom. Dziękujemy!

Sprawozdanie końcowe składa się z trzech głównych rozdziałów:

  1. wprowadzenia do raportu, w tym informacji o zakresie prowadzonych badań i przyjętej metodologii;
  2. wyników badań dotyczących obszarów: Programu, projektów; współpracy i trwałości, informacji i promocji, zasad horyzontalnych i obliczania wskaźników Programu;
  3. wniosków i zaleceń badawczych.

Pełny tekst raportu w języku angielskim można znaleźć tutaj.

logo programu Polska-Białoruś-Ukraina

Informujemy, że Wydarzenie Roczne Programu odbędzie się w formacie hybrydowym, w Truskawcu (Ukraina) oraz online, w dniu 28 października 2021 r. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz rejestracyjny (https://www.pbu2020.eu/pl/news/2314) oraz wskazać formę uczestnictwa – na miejscu (ograniczona ilość miejsc) lub wirtualnie. Formularz należy złożyć najpóźniej do 15 października 2021 r.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie Programu: https://www.pbu2020.eu/en/news/2314

logo programu Polska-Białoruś-Ukraina

W dniu 12.10.2021 w Rzeszowie i Białymstoku odbyły się szkolenia realizacji projektów dla beneficjentów regularnych i dużych projektów infrastrukturalnych. Spotkania poświęcone byłu najistotniejszym zagadnieniom związanym z realizacją projektów m.in. raportom, zmianom w projektach, zamknięciu projektów itp.

 

logo programu Polska-Białoruś-Ukraina

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.  Konkursy skierowane są do wszystkich chętnych, a każdy znajdzie dla siebie intersującą tematykę.

Zadania są proste, a nagrody atrakcyjne!

logo programu Polska-Białoruś-Ukraina

 

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem PBU Insider

Załączniki:
Pobierz plik (PBU Insider_05_2021.pdf)PBU Insider_05_2021.pdf[ ]406 kB

logo programu Polska-Białoruś-Ukraina

 

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym numerem PBU Insider. Plik pdf do ściągnięcia poniżej.

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Insider_04_2021_01.pdf)PBU Insider kwiecień 2021[Plik w formacie pdf]1206 kB

 

logo programu Polska-Białoruś-Ukraina

 

Wspólny Sekretariat Techniczny na swoimm kanale YouTube zamieścil dwie wirtualne podróże wśród projektów po polskiej i białoruskiej stronie granicy oraz filmy tematyczne.

Zapraszamy do oglądania.

logo programu Polska-Białoruś-Ukraina

Nowe konkursy, które zostały ogłoszone przez Program:

 

- konkurs dla szkół: https://www.pbu2020.eu/pl/news/2048 (zgłoszenia do 14 maja,  finał planowany jest w Lubelskiem)

- konkurs dla filmowców: https://www.pbu2020.eu/pl/competitions/30 (zgłoszenia do 17 maja)

Back to top