Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Baner Interreg V A PL SK 2014 2020 i Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska we współpracy z Wyższą Jednostkę Terytorialną w Preszowie ogłaszają nabór wniosków na dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Nabór jest uruchomiony dla:

osi priorytetowej 1: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

oraz osi priorytetowej 3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Dostępna alokacja wynosi co najmniej:

  1. oś priorytetowa:

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru wynosi –  610 tys. EUR;

  • Euroregion Karpacki – ok.  520 tys. EUR
  • WJT w Preszowie – ok. 90 tys. EUR
  1. oś priorytetowa:

Szacowana wartość środków dostępnych w ramach naboru wynosi - 199 tys. EUR

  • Euroregion Karpacki – ok. 154 tys. EUR
  • WJT w Preszowie – ok. 45 tys. EUR

Wnioski realizowane wspólnie z partnerem słowackim, o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym z powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego, jarosławskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przeworskiego, sanockiego, rzeszowskiego oraz z miast na prawach powiatu: Krosna, Przemyśla i Rzeszowa.

Wartość dofinansowania mikroprojektu indywidualnego wynosi min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maksymalna całkowita wartość budżetu: 70 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania z EFRR do 85% kosztów kwalifikowanych, z rezerwy celowej budżetu państwa do 5%, wkład własny min. 10%.

Termin naboru i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 15.06.2020 r. do 14.08.2020 r. do godz. 15:00 za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń (www.e-interreg.eu) oraz w wersji papierowej. Decyduje data złożenia wersji papierowej do biura Euroregionu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie www.karpacki.pl oraz w biurze Euroregionu

Wszelkich informacji oraz indywidulanych konsultacji udziela:

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

35-005 Rzeszów, Plac Jana Kilińskiego 2

tel. 17 852 52 05

www.karpacki.pl

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Euroregion baner

Back to top