Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Do 9 września 2020 r. trwają konsultacje społeczne Komisji Europejskiej na temat długoterminowej wizji rozwoju obszarów wiejskich.

UE dąży do ożywienia debaty na temat przyszłości obszarów wiejskich i ich roli w naszym społeczeństwie. W tym celu stworzyła plan działania (roadmap). 

W ramach tej inicjatywy przedstawiona zostanie wizja przyszłości obszarów wiejskich do 2040 r. oraz zebrane zostaną opinie dotyczące takich wyzwań jak: 

  • zmiany demograficzne, 

  • konektywność (łączność), 

  • niski poziom dochodów, 

  • ograniczony dostęp do usług. 

Zbadane zostaną również innowacyjne, zrównoważone i sprzyjające włączeniu społecznemu rozwiązania w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz kryzysu związanego z COVID-19. 

W tym celu Komisja chciałaby uzyskać informację zwrotną na temat przygotowanego planu działania  w ramach konsultacji społecznych. W konsultacjach mogą brać udział zarówno władze lokalne/regionalne, jak i indywidualni obywatele. 

Link do strony, na której dostępny jest plan oraz na której można wyrazić swoją opinię: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas 

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach. 

Back to top