Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Do 20 września 2020 r. trwają konsultacje społeczne Komisji Europejskiej na temat pokonywania barier w regionach przygranicznych.

Celem konsultacji jest: 

  • uzyskanie kompleksowego obrazu postępów poczynionych w ciągu kilku ostatnich lat, 

  • wskazanie barier, które w dalszym ciągu utrudniają rozwój pogranicza.  

Zebrane informacje będę służyły do sformułowania zaleceń przyszłej polityki dla regionów transgranicznych. 

Kluczowy jest udział wszystkich zainteresowanych stron – reprezentantów sektora publicznego (w tym władz lokalnych), prywatnego, nauki, organizacji transgranicznych, jak i indywidualnych obywateli. 

Link do strony, na której dostępne są bardziej szczegółowe informacje oraz na której można wyrazić swoją opinię znajduje się tutaj: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/overcoming_crossborder_obstacles 

Zachęcamy Państwa do udziału w konsultacjach. 

Back to top