Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Interreg Europe logo RGB

Zapraszamy do udziału w tematycznych spotkaniach organizowanych przez program i platformę learningową Interreg Europa we wrześniu i październiku br.
                                                                                                                        
– 16 września (godz. 14:00 - 15:30) webinarium Rowery cargo na ostatnią milę https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4520/cycling-cities-iv-cargo-bikes-for-the-last-mile/?no_cache=1&cHash=ee90a744ab296b510945da7d4f7bfa37

W trakcie webinarium partnerzy projektów Interreg Europa ze Słowenii, Niemiec i Wielkiej Brytanii podzielą się doświadczeniem w tworzeniu centrów dla rowerów cargo oraz projektowaniu ram polityki dla potrzeb realizacji dostaw ostatniej mili rowerami cargo w centrach miast. Ponadto będzie mowa także o mechanizmach wsparcia finansowego na zakup rowerów cargo, strategiach budowania floty rowerów e-cargo oraz programach leasingu rowerów e-cargo dla MŚP.

- 21 września (godz. 14:00 - 17:00) warsztaty Konkurencyjna i zrównoważona turystyka https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4562/e-workshop-competitive-and-sustainable-tourism/?no_cache=1&cHash=ff21f28efaeda294210067b1a7a9842b

Na warsztaty składają się trzy sesje. Uczestnicy dowiedzą się, jak promować regiony dzięki strategiom rozwoju turystyki, brandingowi oraz angażowaniu różnych interesariuszy. Ponadto będzie można dowiedzieć się także, jak tworzyć zróżnicowaną i zrównoważoną ofertę turystyczną opartą na waloryzacji dziedzictwa przyrodniczego oraz kulturowego.

Szczegółowe informacje są dostępne w programie spotkania.  

- 23 września (godz. 14:00 - 15:30) webinarium Rowery vs. samochody - korzyści i koszty użytkowania https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4574/cycling-cities-v-cost-benefit-comparisons-of-bicycles-versus-cars/?no_cache=1&cHash=75dc803d194fa918a9c160510d181930

W dyskusji zaplanowanej w formacie „round table” wezmą udział także praktycy i specjaliści:

- Marie Kĺstrup, kierownik Programu rowerowego dla Kopenhagi, Dania

- prof. Michael Meschik, Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk Przyrodniczych w Wiedniu, Instytut Studiów Transportowych, Austria

-  Maria José Rojo, koordynator ds. aktywnych podróży oraz zdrowia, sieć POLIS (skupia m.in. europejskie miasta i regiony, które współpracują nad rozwojem innowacyjnych technologii i polityk transportu lokalnego)  

- Holger Haubold, dyrektor ds. własności intelektualnej i gromadzenia danych, Europejska Federacja Cyklistów.

– 27 września (godz. 14:00 - 17:00) warsztaty Zwiększanie skali europejskich MŚP https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4664/e-workshop-scaling-up-european-smes/?no_cache=1&cHash=e3411e1add4ee7f1b2927062334e3815

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z nowymi sposobami wspierania rozwoju europejskich małych i średnich przedsiębiorstw w celu zwiększania skali ich działalności, od biznesu regionalnego i krajowego do rynków międzynarodowych i globalnych.

Ponadto eksperci tematyczni platformy learningowej Interreg Europa zapraszają, po uprzednim umówieniu, na 10-minutowe spotkania indywidualne.  

Szczegółowe informacje są dostępne w programie spotkania.  

19. edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast

Sesje programu Interreg Europa:

- 13 października - Road to resilient regions: tips for cooperation https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjQ0

- 14 października - Cooperation and research opportunities with ESPON, Interact, Interreg Europe and URBACT in 2021-2027 https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjc2

Sesje projektów Interreg Europa

- 12 października  
- Is Your Region Worth Your Love? Soft Digitalisation, Regional Attraction and Engagement https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjky

- Empowering wellbeing and health through nature: inspiring good practices and initiatives across Europe https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjQw

- Co-learning for mobility co-planning https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMzM5

13 października

- Co-creating heritage futures: citizen and stakeholder engagement in heritage valorization https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMDYx

- Drivers for local green transition and inclusive recovery - Unlocking the full potential of start-ups and SMEs https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjgx

- Citizen participation: key to building public support for the uptake of renewable energy https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMDc4

Więcej informacji na temat udziału Interreg Europa w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast można znaleźć na stronie programu. https://www.interregeurope.eu/euregionsweek/

– 13 października Zachodniopomorskie zaprasza do dyskusji na temat zielonej przedsiębiorczości

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako partner projektów Interreg Europa GRESS (https://www.interregeurope.eu/gress/) i Interreg Region Morza Północnego Future by Design (https://northsearegion.eu/fbd/) współorganizuje spotkanie Drivers for local green transition and inclusive recovery - Unlocking the full potential of start-ups and SMEs. Spotkanie odbędzie się online 13 października 2021 roku w godzinach 14:30 - 16:00, w ramach 19. edycji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Partnerzy z Norwegii, Grecji, Włoch, Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Niemiec, Szwecji i Polski zapraszają decydentów i polityków oraz przedstawicieli przemysłu, nauki i instytucji finansowych do udziału w międzynarodowej debacie na temat start-upów i MŚP, w kontekście zielonej transformacji oraz ożywienia gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznego.

Rejestracja: https://eu.app.swapcard.com/event/eu-regions-week/planning/UGxhbm5pbmdfNjMxMjgx

Back to top