EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

6 180323ieAERIAL UPTAKE Removing barriers to the uptake of innovative Unmanned Aerial Systems in the EU

Cele projektu:
Przemysł komercyjny UAS (bezzałogowy system powietrzny), powszechnie znany jako drony, jest szybko rozwijającym się sektorem w skali globalnej, mającym duży potencjał wzrostu gospodarczego, miejsc pracy, innowacji. Potencjalne obszary zastosowania mogą przynieść szerokie korzyści społeczne, tj. w zakresie bezpieczeństwa publicznego, logistyki, ochrony środowiska i monitorowania, rolnictwa itp.
Branża UAS stoi przed wyjątkowymi wyzwaniami w UE, spowodowanymi brakiem jednolitych standardów europejskich, a także ograniczoną wiedzą, świadomością i niskim poziomem akceptacji społecznej dla tej powstającej technologii. Chociaż wiele polityk ukierunkowanych na UAS jest realizowanych na poziomie krajowym i unijnym, należy podjąć dodatkowe działania na poziomie lokalnym / regionalnym, mających na celu wykorzystanie potencjału innowacyjnego zastosowań UAS. Polityka rozwoju regionalnego tworzy sprzyjające środowisko, pozwalając na elastyczne ramy eksperymentowania, demonstracji i wprowadzania na rynek technologii dronów.
AERIAL UPTAKE skupia lokalne / regionalne władze publiczne i kluczowych graczy sektora UAS z 6 europejskich regionów, będących pionierami w tworzeniu jednolitego europejskiego rynku dronów. W ramach projektu będą oni wymieniać i przekazywać wiedzę, w celu uwolnienia potencjału technologii UAS do zastosowań cywilnych i komercyjnych. Poza badaniem i zaspokajaniem kluczowych potrzeb i wąskich gardeł innowacji i komercjalizacji UAS, partnerzy zbadają zindywidualizowane rozwiązania zwiększające akceptację społeczną poprzez ulepszanie i wyrażanie pozytywnych skutków społecznych technologii dronów.

Partnerzy projektu:
Partner Wiodacy: Municipality of Enschede (NL), Province of Overijssel (NL), I2CAT Private Foundation, Internet and Digital Innovation of Catalunya (ES), Government of Catalonia (ES), City of Osijek (HR), Rzeszów Regional Development Agency RARR (PL), Preston City Council, University of Central Lancashire (UK), RISE Research Institutes of Sweden AB (SE)

Dofinansowanie: EUR 1 169 741.95, w tym RARR: EUR 113 257,40

Okres realizacji: 01.03.2019 – 28.02.2022