Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ieBRESE Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship

Cele projektu:
W ostatnim czasie stale rośnie zainteresowanie przedsiębiorstw społecznych jako dostawcami rozwiązań najbardziej palących problemów społecznych i środowiskowych. Przedsiębiorstwa te pokazały zdolność do wspierania wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, zaspokajania potrzeb społecznych oraz budowania spójności społecznej i integracji. Niosą one również potencjał promowania większej liczby lepszych miejsc pracy, przeciwdziałając wysokiemu bezrobociu i stopom bezrobocia wśród młodzieży, z którymi zmaga się kilka regionów w Europie - które są również celami strategii UE 2020. Niezależnie od ogromnego potencjału przedsiębiorstw społecznych, krajobraz polityki i ram prawnych dostosowanych do nich, a także odpowiednie instrumenty wsparcia są nadal bardzo rozdrobnione i rzadkie wśród krajów europejskich. Co więcej, przedsiębiorstwa społeczne nadal nie odgrywają dużej roli w agendzie decydentów i opinii publicznej.

Projekt będzie dążyć do likwidacji barier oraz ulepszenia systemów wsparcia biznesu dla przedsiębiorstw społecznych poprzez porównanie ram polityki i instrumentów regionów europejskich. Biorąc pod uwagę różne sytuacje dla SE w tych regionach, istnieje duży potencjał międzyregionalnego uczenia się i wymiany doświadczeń w tym zakresie

Partnerzy projektu:
Partner Wiodący: Euregio Rhine-Waal (DE), HAMAG BICRO (HR), Ministry of Environmental Protection and Regional Development of the Republic of Latvia (LV), Slovak Business Agency (SK), University of Latvia (LV), Rzeszów Regional Development Agency RARR (PL)

Dofinansowanie: EUR 1 032 036.00, w tym RARR: EUR 148 155,00 

Okres realizacji: 01.03.2019 – 28.02.2022

Więcej: 

Back to top