Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ieA.L.I.C.E. Animation League for Increased Cooperation in Europe

Cele Projektu:
Projekt zamierza wykorzystać szansę, jaką stwarza obecny boom w sektorze animacji, dążąc do do przyczyniania się do wzrostu i tworzenia miejsc pracy w Europie. Doskonale pasuje to do Planu Animacji dla Europy opublikowanego przez Komisję Europejską we wrześniu 2017 r. w ramach przygotowań do kolejnego programu Creative Europe Media.

Działania:
- Dostosowanie obecnych instrumentów polityki, dla umożliwienia rozwoju oraz stworzenie nowych instrumentów finansowych zdolnych do wywołania zmiany skali w działalności MŚP w sektorze animacji;
- Wypracowanie sposobów szkolenia (poprzez partnerstwa publiczno-prywatne) i zatrzymywania utalentowanych animatorów poprzez zmianę zasad kwalifikowalności obowiązujących lub wkrótce utworzonych zasad funduszu - wsparcia;
- Identyfikacja innowacyjnych metod dystrybucji treści animowanych.
- Zbadanie możliwości grupowania w klastry, w celu umiędzynarodowienia zainteresowanych MŚP.

Partnerzy Projektu:
Partner Wiodący: Wallimage s.a. (BE), Pictanovo (FR), PROA, Audiovisual Producers' Federation (ES), Puglia Region (IT), Ministry of Culture of the Slovak Republic (SK), Rzeszow Regional Development Agency RARR (PL)
Dofinansowanie: EUR 955 931.25. W tym RARR: EUR 92 395.00
Okres realizacji: : 01.03.2019 – 28.02.2022

Back to top