Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ieOSS One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system (Wsparcie konkurencyjnych MŚP, koncentrując się na ekosystemie dla systemu usług pierwszej linii)

Cele projektu:
Polepszenie polityki w zakresie konkurencyjności MŚP poprzez poprawę usług doradztwa dla początkujących przedsiębiorców
Partnerzy projektu:
Partner Wiodący - Møre and Romsdal County Council (NO), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR (PL), BSC, Business Support Centre Ltd., Kranj (SL), Artesis Plantijn University College Antwerp (BE), PROVINCIAL COUNCIL OF GRANADA (ES), Agency for Regional and Economic Development (BG), WSX Enterprise (UK)
Dofinansowanie: EUR 880 963.05, w tym RARR: EUR 178 510,20
Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.05.2023

Więcej: https://www.interregeurope.eu/OSS/

Back to top