EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

6 180323ieOSS One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system (Wsparcie konkurencyjnych MŚP, koncentrując się na ekosystemie dla systemu usług pierwszej linii)

Cele projektu:
Polepszenie polityki w zakresie konkurencyjności MŚP poprzez poprawę usług doradztwa dla początkujących przedsiębiorców
Partnerzy projektu:
Partner Wiodący - Møre and Romsdal County Council (NO), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR (PL), BSC, Business Support Centre Ltd., Kranj (SL), Artesis Plantijn University College Antwerp (BE), PROVINCIAL COUNCIL OF GRANADA (ES), Agency for Regional and Economic Development (BG), WSX Enterprise (UK)
Dofinansowanie: EUR 880 963.05, w tym RARR: EUR 178 510,20
Okres realizacji: 01.06.2018 – 31.05.2023

Więcej: https://www.interregeurope.eu/OSS/