EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

6 180323ieSOCIAL SEEDS Exploiting Potentials of Social Enterprises through Standardized European Evaluation and Development System (Wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw społecznych poprzez wystandaryzowany europejski system oceny i rozwoju)