Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ieBRESE Border Regions in Europe for Social Entrepreneurship

6 180323ieA.L.I.C.E. Animation League for Increased Cooperation in Europe

6 180323ieOSS One Stop Shop towards competetive SMEs, focusing on the ecosystem for the first line service system (Wsparcie konkurencyjnych MŚP, koncentrując się na ekosystemie dla systemu usług pierwszej linii)

6 180323ieGreen Screen Greening the creative industries: improving policy practices for the European Audiovisual industry (Ekologizacja branż kreatywnych: poprawa praktyk politycznych dla europejskiej branży audiowizualnej)

6 180323ieBUILD2LC BOOSTING LOW CARBON INNOVATIVE BUILDING REHABILITATION IN EUROPEAN REGIONS (Wsparcie inicjatyw związanych z dostosowaniem budynków do gospodarki niskoemisyjnej w regionach europejskich)

6 180323ieSOCIAL SEEDS Exploiting Potentials of Social Enterprises through Standardized European Evaluation and Development System (Wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw społecznych poprzez wystandaryzowany europejski system oceny i rozwoju)

6 180323ie

P2L2 Public Policy Living Laboratory (Żyjące Laboratorium Polityki Publicznej)

5 180323bsrProgram Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg Baltic Sea Region)

Back to top