Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

6 180323ieBUILD2LC BOOSTING LOW CARBON INNOVATIVE BUILDING REHABILITATION IN EUROPEAN REGIONS (Wsparcie inicjatyw związanych z dostosowaniem budynków do gospodarki niskoemisyjnej w regionach europejskich)

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie modernizacji energetycznej budynków w celu zmniejszenia zużycia energii i usprawnienia polityki sprzyjającej stworzeniu rynku wyspecjalizowanych firm w tym sektorze.
Partnerzy Projektu:
Partner Wiodący - Andalusian Energy Agency, Regional Ministry of Employment, Enterprise and Commerce, Andalusian Government AEA (ES), Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR (PL), North-West Croatia Regional Energy Agency RGEA (HR) Region Jämtland Härjedalen RJH (SE), Local Energy Agency of Gorenjska LEAG (SL), The Public Investment and Development Agency of Lithuania VIPA (LT), Severn Wye Energy Agency Ltd SWEA (UK). Andalusian Institute of Technology IAT (ES)
Dofinansowanie: EUR 1 585 714,95, w tym RARR: EUR 160 225,00
Okres realizacji: 01.04.2016 – 30.09.2020

Więcej: https://www.interregeurope.eu/BUILD2LC/

Back to top