EWT logo

stopka WP

UE header

EWT 2021-2027

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

Broszura - okładka

9 180323mog10 180323pp11 180323tage13 180323 karpa

 

 

 

 

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "EtnoCarpathia"

Partner wiodacy: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA

Partner projektu: MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE

Całkowita wartość projektu: 844 701,74 EUR

Termin realizacji projektu: 01.11.2019 r. -31.10.2021 r.

Cel główny: Zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności pogranicza polsko-słowackiego poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego.

Opis projektu:

  • ETAP I. DIAGNOZA POTENCJAŁU ETNOCARPATHII
  • ETAP II. OPRACOWANIE NOWOCZESNYCH FORM PROMOCJI DZIEDZICTA KULTUROWEGO
  • ETAP III. CARPATHIAETNODESIGN
  • ETAP IV. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH
  • ETAP V. WYDARZENIA PROMUJĄCE DZIEDZICTWO KULTUROWE POGRANICZA

Efekty: Efektem projektu będzie powstanie nowego produktu turystycznego EtnoCarpathia opartego na dziedzictwie wybranych kultur karpackich. Produkt ten zostanie opracowany pod wspólną, istniejącą już międzynarodową marką karpacką Carpathia i zaoferuje turystom poznanie autentyzmu i wielokulturowości polsko-słowackiej części Karpat, zróżnicowanego rzemiosła i unikalnych tradycji tego obszaru

Więcej informacji: http://www.karpacki.pl/stowarzyszenie-karpaty/projekty-wlasne/etnocarpathia/