Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "EtnoCarpathia"

Partner wiodacy: STOWARZYSZENIE EUROREGION KARPACKI POLSKA

Partner projektu: MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE

Całkowita wartość projektu: 844 701,74 EUR

Termin realizacji projektu: 01.11.2019 r. -31.10.2021 r.

Cel główny: Zwiększenie atrakcyjności i rozpoznawalności pogranicza polsko-słowackiego poprzez wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego.

Opis projektu:

  • ETAP I. DIAGNOZA POTENCJAŁU ETNOCARPATHII
  • ETAP II. OPRACOWANIE NOWOCZESNYCH FORM PROMOCJI DZIEDZICTA KULTUROWEGO
  • ETAP III. CARPATHIAETNODESIGN
  • ETAP IV. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW I SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH
  • ETAP V. WYDARZENIA PROMUJĄCE DZIEDZICTWO KULTUROWE POGRANICZA

Efekty: Efektem projektu będzie powstanie nowego produktu turystycznego EtnoCarpathia opartego na dziedzictwie wybranych kultur karpackich. Produkt ten zostanie opracowany pod wspólną, istniejącą już międzynarodową marką karpacką Carpathia i zaoferuje turystom poznanie autentyzmu i wielokulturowości polsko-słowackiej części Karpat, zróżnicowanego rzemiosła i unikalnych tradycji tego obszaru

Więcej informacji: http://www.karpacki.pl/stowarzyszenie-karpaty/projekty-wlasne/etnocarpathia/

Back to top