Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

Logo Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020Tytuł projektu: "Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat"

Partner wiodacy: MUZEUM PODKARPACKIE W KROŚNIE

Partner projektu: Tripolitana - Krajské múzeum v Prešove

Całkowita wartość projektu: 1 411 303,85 EUR

Termin realizacji projektu: 1.02.2017 r. - 26.10.2018 r.

Cel główny: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Opis projektu:

  • Przygotowanie projektu
  • Wytyczenie i oznakowanie szlaku, przygotowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej
  • Budowa infrastruktury turystycznej przy atrakcjach na szlaku (utwardzenie placu przy drodze dojazdowej do grodziska)
  • Rekonstrukcja pradziejowych budowli budynków: mieszkalnych, gospodarczych oraz warsztatów rzemieślniczych (dwie obory, stodoła, rekonstrukcja wału)
  • Przygotowanie, wykonanie i udostępnienie zwiedzającym wystawy archeologicznej
  • Budowa infrastruktury dla potrzeb edukacji, działania edukacyjne i kulturowe – wydarzenia na szlaku (poletka, budowa sanitariatów)
  • Promocja i zarządzanie projektem

Więcej informacji: http://www.muzeum.krosno.pl/interreg

Back to top