Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

logo programu Polska-Białoruś-UkrainaTytuł projektu: "Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę ftyzjatrycznego Szpitala na 100 łóżek w Obwodzie Zakarpackim i wdrażanie innowacyjnych metod monitorowania, profilaktyki i leczenia gruźlicy"

Partner wiodacy: Departamentem Ochrony Zdrowia Administracji Obwodu Zakarpackiego (Health Department of the Regional State Administration of Transcarpathian Region)

Partner projektu: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

  • Regionalne Medyczne Centrum Kliniczne „Phthisiatry”

Akronim projektu: RRTB

Całkowita wartość projektu: 6 400 000 EUR

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2021 r.

Opis projektu: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020 realizuje w ramach Dużych Projektów Infrastrukturalnych, Projekt pt. "Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na terenach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę ftyzjatrycznego Szpitala na 100 łóżek w Obwodzie Zakarpackim i wdrażanie innowacyjnych metod monitorowania, profilaktyki i leczenia gruźlicy". Realizacja projektu odbywa się w ramach Celu Tematycznego: 3. Bezpieczeństwo, Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych.

Back to top