Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: "Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT  w Preszowie"

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

PARTNERZY PROJEKTU: Preszowski Kraj Samorządowy

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 295 905,09 EUR

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 17.02.2016 r. - 30.06.2022 r.

OPIS PROJEKTU: 

WIECEJ INFORMACJI: http://www.karpacki.pl/specyfika-mikroprojektow-mikroprojekty-polska-slowacja-interreg-/

Back to top