Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

TYTUŁ PROJEKTU: "Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT  w Preszowie"

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

PARTNERZY PROJEKTU: Preszowski Kraj Samorządowy

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 295 905,09 EUR

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 17.02.2016 r. - 30.06.2022 r.

OPIS PROJEKTU: 

WIECEJ INFORMACJI: http://www.karpacki.pl/specyfika-mikroprojektow-mikroprojekty-polska-slowacja-interreg-/