Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: "Wdrażanie mikroprojektów z zakresu edukacji w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie"

PARTNER WIODĄCY: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

PARTNERZY PROJEKTU: Preszowski Kraj Samorządowy

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 697 266,57 EUR

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2015 r. - 31.12.2018 r.   

OPIS PROJEKTU: 

WIECEJ INFORMACJI: http://www.karpacki.pl/specyfika-mikroprojektow-mikroprojekty-polska-slowacja-interreg-/

Back to top