Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: "Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie edukacji zawodowej dla utrzymania młodych ludzi w regionie"

PARTNER WIODĄCY: Prešovská univerzita v Prešove

PARTNERZY PROJEKTU: Uniwersytet Rzeszowski

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 341 716,84 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 1.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

OPIS PROJEKTU: Projekt ma na celu wspieranie działań edukacyjnych w formie kompleksowych kursów tematycznych dla potencjałnych przewodników turystów indywidualnych i grup turystycznych. Innowacyjność projektu jest to, że nie oferuje tradycyjne wycieczki, ale profesjonalnie przeszkoli uczestników kursu w jednym z 10 bloków tematycznych. Każdy blok reprezentuje wspólne terytorium słowacko-polskie jako terytorium integralne, tematycznie określone. Możemy mówić o promowaniu turystyki tematycznej o wysokiej wartości dodanej dla turystów. Każdy partner wyznaczył 5 różnych obszarów tematycznych (Partner Wiodący + 1 obszar – Turystyka stosowana, który będzie prowadzony w poszczególnych kursach tematycznych). Chodzi o turystyczne atrakcyjne tematy: 1.wojna światowa w Karpatach; Rozwój religijny kraju pod Karpatami; Kościoły greckokatolickie SK PL pogranicza;Żydzi i ich zabytki; Krajobrazy kulturowe SR PL pogranicza; Dziedzictwo kulturowe w rozwoju lokalnych społeczności; Kształtowanie przestrzeni tożsamości regionalnej; Turystyka w regionie karpackim; Korzystanie z miejsc walk w turystyce i promocji na skalę lokalną; Przeszłość PL-SK pogranicza jako element kształtujący tożsamość lokalną. Wszystkie kursy tematyczne związane są z pograniczem,reprezentują go jako wspólny region o wspólnej historii, kulturze. Długość jednego kursu stanowi 200-240 godzin. Projekt w pierwszym roku przewiduje pryzgotowywanie szkoleń, w drugim roku przeszkolenie łącznie 200 uczestników, w odniesieniu do charakteru partnerów, będą to głównie młodzi ludzie z regionu. Nabycie wiedzy w każdym z tych tematów umożliwi uczestnikom zdobyć przewagę konkurencyjną na lepsze pozycjonowanie na rynku pracy w sektorze usług turystycznych, bądź akredytacja jako przewodnika turystycznego (którą obecnie partnerem zarządzającym jest oferowana) w regionie może działać na zasadzie samozatrudnienia. Nabyta wiedza wsparta o praktyczne wycieczki poprawi możliwości dla pozostawienia młodych ludzi w regionie, ale również przyczyni się do ich rozwoju.

WIECEJ INFORMACJI: http://www.ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/35141,kolejny-projekt-ur-w-ramach-programu-interreg.html

Back to top