Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: "Lasy nie znają granic"

PARTNER WIODĄCY: Spojená škola

PARTNERZY PROJEKTU: Zespół Szkół Leśnych w Lesku

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 237 937,78 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2017 r. – 30.10.2018 r.

OPIS PROJEKTU: Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju kształcenia transgranicznego w zakresie leśnictwa na poziomie szkoły średniej oraz opracowanie optymalnego modelu edukacji teoretycznej i praktycznej. Cel ten zostanie osiągnięty za pomocą pionierskich działań, przez porównanie treści kształcenia w zakresie leśnictwa na poziomie szkoły średniej w polsko słowackim regionie transgranicznym i uwzględnienie istotnych wniosków tej analizy przy opracowywaniu optymalnego modelu edukacji teoretycznej i praktycznej.

WIECEJ INFORMACJI: http://zsllesko.pl/projektlasy/

Back to top