Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

TYTUŁ PROJEKTU: "Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość"

PARTNER WIODĄCY: ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ VIDIECKEHO TURIZMU

PARTNERZY PROJEKTU: UNIWERSYTET RZESZOWSKI

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 528,973,52 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 03.04.2017 r. – 28.09.2018 r.

OPIS PROJEKTU: Głównym celem projektu jest podniesienie jakości transgranicznego nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych działań szkoleniowych dla wszystkich zainteresowanych specjalistycznym kształceniem w obszarze turystyki wiejskiej na pograniczu polsko – słowackim. Dzięki zadaniom realizowanym w ramach projektu, jego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat potencjału regionu oraz nauczą się jak ten potencjał wykorzystywać, jak tworzyć innowacyjne narzędzia marketingowe, współpracować oraz tworzyć kompleksowe produkty turystyczne turystki wiejskiej.

WIECEJ INFORMACJI:http://www.ur.edu.pl/home-zakladki/wydarzenia/27262,nowoczesna-edukacja-bez-granic-otwiera-obszary-wiejskie-na-przedsiebiorczosc-moderne-vzdelavanie-bez-hranic-otvara-vidiek-podnikaniu.html