Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Logo Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Herb Województwa PodkarpackiegoFlaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

TYTUŁ PROJEKTU: "Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość"

PARTNER WIODĄCY: ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ VIDIECKEHO TURIZMU

PARTNERZY PROJEKTU: UNIWERSYTET RZESZOWSKI

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 528,973,52 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 03.04.2017 r. – 28.09.2018 r.

OPIS PROJEKTU: Głównym celem projektu jest podniesienie jakości transgranicznego nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych działań szkoleniowych dla wszystkich zainteresowanych specjalistycznym kształceniem w obszarze turystyki wiejskiej na pograniczu polsko – słowackim. Dzięki zadaniom realizowanym w ramach projektu, jego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat potencjału regionu oraz nauczą się jak ten potencjał wykorzystywać, jak tworzyć innowacyjne narzędzia marketingowe, współpracować oraz tworzyć kompleksowe produkty turystyczne turystki wiejskiej.

WIECEJ INFORMACJI:http://www.ur.edu.pl/home-zakladki/wydarzenia/27262,nowoczesna-edukacja-bez-granic-otwiera-obszary-wiejskie-na-przedsiebiorczosc-moderne-vzdelavanie-bez-hranic-otvara-vidiek-podnikaniu.html

Back to top