Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wojeówdztwa Podkarpackiego

stopka WP

UE header

Punkt kontaktowy EWT

EWT - prawo i dokumenty

 

pobrane

PODKARPACKIE Kolor

2 180323cpe4 180323ce5 180323bsr6 180323ie7 180323pbu8 180323pife

13 180323 karpa

TYTUŁ PROJEKTU: "Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu pogranicza polsko-słowackiego za pośrednictwem tras rowerowych"

PARTNER WIODĄCY: PGL LP Nadleśnictwo Rymanów

PARTNERZY PROJEKTU: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Vranov nad Topľou

DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 99 998,62 EUR
TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: maj 2017 r. – maj 2018 r.

OPIS PROJEKTU: Projekt zakłada  powstanie transgranicznej sieci ścieżek rowerowych o różnych stopniach trudności.  Trasa wykorzystuje w zdecydowanej większości  istniejące drogi leśne, szlaki turystyczne i drogi publiczne.  Po stronie słowackiej zaplanowana została  przebudowa czterokilometrowego odcinka drogi leśnej służącej do transportu drewna na potrzeby szlaku rowerowego, po stronie polskiej na trzech odcinkach dróg leśnych wykonane zostaną prace  ziemne polegające na wyrównaniu istniejących szlaków leśnych. W ramach projektu oznakowanych zostanie po stronie polskiej ok. 150 km a po słowackiej  ponad 50 km ścieżek. Zaplanowano też zadania inwestycyjne.  Łącznie wybudowanych zostanie siedem wiat z funkcją grilla, stojaki rowerowe i pomosty. Wiaty pełnić mają nie tylko rolę schronów w razie niepogody, ale również docelowe miejsce  rodzinnych wycieczek rowerowych.  Ścieżka wzbogacona zostanie w  tablice informacyjnych nawiązującej do osobliwości przyrodniczych i  historii rejonu pogranicza oraz prowadzonej gospodarki leśnej.

WIECEJ INFORMACJI: http://www.rymanow.krosno.lasy.gov.pl/projekty-i-fundusze/-/asset_publisher/1M8a/content/-promocja-dziedzictwa-przyrodniczego-i-kulturowego-regionu-pogranicza-polsko-slowackiego-za-posrednictwem-tras-rowerowych-/pop_up?_101_INSTANCE_1M8a_viewMode=print